Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Place: Middelburg, Collection Id: dutch-pamphlets-online]' returned 614 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Geschende onnoselheyt te rechte gebracht, of Verdedinghe der kercke van Utrecht.

Match: Partial (No exact match found)

De tweede Amsterdamsche buuren-kout: handelende van verscheide aanmerkens-weerdige zaken.

Match: Partial (No exact match found)

Tractaet |van elucidatie of nader verklaringe van't tractaet van Elbingh

Match: Partial (No exact match found)

Missive aan een heer in Zeeland, over de militaire jurisdictie binnen die provintie

Match: Partial (No exact match found)

De kerk van Nederland ter gelegenheid van de verbetering der psalmberijminge tot heilige blijdschap [...] opgewekt.

Match: Partial (No exact match found)

't Zweert |van de Utrechtsche predikanten

Match: Partial (No exact match found)

Prognosticatie van acht iaren, namelick van den iaere M.D.Lxxxj. tot datmen schrijven sal M.D.Lxxxviij.

Match: Partial (No exact match found)

Beantwoordinge des koninckx van Polen, aengaende de rechtveerdicheyt vande Sweetsche wapenen.

Match: Partial (No exact match found)

Oordeel van vrede: of Ouderlinghs advijs, aengaende het tegen-spreken van't gene by eenige genoemt wordt Cocceianerie.

Match: Partial (No exact match found)

Optoght der Batavieren voor de vryheyt des vaderlandts.

Match: Partial (No exact match found)

De jonge practisyn ontmaskerd

Match: Partial (No exact match found)

Oratio panegyrica, serenissimo nec non potentissimo principi [...] Georgio Ludovico [...]. Cum [...] purpuram Britannicam [...] suscepisset.

Match: Partial (No exact match found)

Journael, ofte dagh-register, over de reyse, gedaen door [...] M.A. de Ruyter, in de West-Indies.

Match: Partial (No exact match found)

Spiegel voor de jevcht, daer in oude en ionghe konnen sien de wreede tyrannyen [...] ghepleeght in meest alle de deelen vande wereldt.

Match: Partial (No exact match found)

Neerlands interest, tot vrede der kercke, en wegh-neminge van alle opkomende misverstanden in de selve.

Match: Partial (No exact match found)

Neerlands Interest, Tot Vrede der Kercke, en wegh-neminge van alle opkomende misverstanden in de selve.

Match: Partial (No exact match found)