Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Language: Dutch, Subject: History (Netherlands) - Period documents, Place: Amsterdam]' returned 395 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan alle oprechten in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijne medeburgers, bijzonder aan de leden der wijkvergaderingen

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak aan het volk van Neederland. Over de regeering van Neederland

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak, gedaan in de societeit Felix Libertate, op den 11 maart 1795 [...] door den burger E. Schabracq

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak, gedaan in de societeit Felix Libertate, op den 11 maart 1795 [...] door den burger Salomon de Jonge Meijersz.

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak, gedaan in de societeit Felix Libertate, op den 18 februarij 1795, door den burger J.L. van Laar Mahuet

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak, gedaan in de societeit Felix Libertate, op den 18 februarij 1795, door den burger S. de Jong Meijers

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak, gedaan in de societeit Felix Libertate, op den 18 februarij 1795, door den doctor Lemon

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak, gedaan in de societeit Felix Libertate, op den 7 maart 1795 [...] door den burger H.L. Bromet

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak over het recht der electien, enz. aan de burgery van Alkmaer.

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak van den burger J.C. Hespe, in de club der burgers, de mosaische godsdienst toegedaan

Match: Partial (No exact match found)

Advys |van 28 advocaten, en 4 professoren in de regten

Match: Partial (No exact match found)

Aenmerckingen over de Vereenigde Nederlandtsche Provintien.

Match: Partial (No exact match found)

Aenmerckingen over de Vereenighde Nederlandtsche Provintien.

Match: Partial (No exact match found)

Aenspraek |aen de burgery van Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Amsterdamsche brieven.

Match: Partial (No exact match found)

Antwoorden op de XXVIII vraagen van Veritatis Studiosus, voor jr. Onno Zwier van Haren. Getrokken uit zyn edelheids Deductie.

Match: Partial (No exact match found)

Apologie voor het reght der overheden, des volks, ende der kercke.

Match: Partial (No exact match found)

Articulen tot satisfactie aan de eerw: classis van Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Articulen tot satisfactie aan de eerw. classis van Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Articulen tot satisfactie van de eerw. classis van Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Belydenisse |van Ledenberch, so tot Utrecht als inden Hage

Match: Partial (No exact match found)