Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Language: Dutch, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Sermons - Theology (practical)]' returned 50 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Danck-predicatie, uyt den CXXII. psalm.

Match: Partial (No exact match found)

Danck sermoon over het teghenwoordighe ghemaeckte bestant van twaelf iaeren.

Match: Partial (No exact match found)

De kerk van Bergen op den Zoom herstelt en ingewyd [...] ofte Leerreede [...] over Esra VI: 14-17.

Match: Partial (No exact match found)

De treurende maar opgebeurde patriot, werkende aan de behoudenis van zyn vaderland: voorgesteld in twee leerreedenen.

Match: Partial (No exact match found)

De voordeelen van den oorlog en de gevaaren van de vreeden, in het tegenswoordige tydsgewrigt. Leerreeden [...] over psalm XCIV: 12-23.

Match: Partial (No exact match found)

Gedenk-zuil, opgericht voor het cieraad van Neerlands Israël [...] Anna [...] weduwe van [...] Willem de Vierde.

Match: Partial (No exact match found)

Het ijdel vertrouwen op prinsen, voorgesteld in eene l?krede over [...] Willem Karel Hendrik Friso.

Match: Partial (No exact match found)

Inhvldings-predicatie, op de vermaerde intrede van syn hoogheyt [...] Wilhelm [...] prince van Orangien.

Match: Partial (No exact match found)

Korte leerreden over I. Samue

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede, over Jesaias voorsegging [...]. Ter voorbereidinge [...] van het tweede jubelfeest der universiteit van Utrecht.

Match: Partial (No exact match found)

Lyk-predicatie op de begravenisse van [...] de princesse douariere d'Orange [...] uit psalm XXXV. vers XIV.

Match: Partial (No exact match found)

Lyk-predicatie op't salig af-sterven van [...] de princesse douariere d'Orange.

Match: Partial (No exact match found)

Plechtige dankstond wegens de verlossing van Utrecht [...] met eene leerreden hier toe betreklyk.

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering, ter inwydinge van de kerk der herstelde luthersche gemeente te Amsteldam.

Match: Partial (No exact match found)

Welmeenende opwekking aan Neerlands ingezetenen, tot herstel van hunne vervallene zaaken, in een tweetal kerkelyke leerredenen.

Match: Partial (No exact match found)