Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Language: Dutch, Place: Amsterdam, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Theology (practical)]' returned 60 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aenspraek aen de protestantsche ingezetenen der Vereenigde Nederlanden, door eenen hunner broederen in Groot Brittanje.

Match: Partial (No exact match found)

Beredeneerde waarschouwing, over het dulden der roomschgezinde kerk-diensten in de Vereenigde Nederlanden.

Match: Partial (No exact match found)

Beredeneerde waarschouwing, over het tolereren der roomschgezinde kerkdiensten, in de Vereenigde Nederlanden.

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan den wel eerw. [...] heere Ewaldus Kist [...]. Betreklijk zijne [...] aanmerkingen tegen [...] Floh.

Match: Partial (No exact match found)

Copy van een brief, geschreven uit Nieuwkerk [...] wegens het berugte werk der bekeeringen aldaar.

Match: Partial (No exact match found)

Dankoffer aan de Nederduitsche gereformeerde gemeente te Amsterdam, wegens hare buitengewone mildadigheid den armen bewezen.

Match: Partial (No exact match found)

Declaratoir.

Match: Partial (No exact match found)

De valsche betichters van den hoogwaerdigste heer Petrus Codde, en syner cleregie, ten toon gesteld, en hun oogwit.

Match: Partial (No exact match found)

E

Match: Partial (No exact match found)

Eenvoudig en waarachtig verhaal, aangaande de zaak van ds. Tyken en den ouden diacon dk. Brouwer.

Match: Partial (No exact match found)

Enige vragen aan de misnoegden in de Nederduitsche gereformeerde gemeente van Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Getrouw verhaal, en apologie of Verdeediging der zaaken voorgevallen in de gemeente te Nieuwkerk.

Match: Partial (No exact match found)

Myne welmeenende gedachten over den dank-, vast- en bededags-brief, mede gedeelt aan elk in dit vaderland.

Match: Partial (No exact match found)

Pieter Bakker ontmaskerd. Behelzende eene verdeediging der handelingen, van den Amsterdamschen kerkenraad, gehouden met Pieter Bakker.

Match: Partial (No exact match found)

Pleitgeding van Gerardus Kuypers [...] teegens [...] Joan vanden Honert, T.H.S.

Match: Partial (No exact match found)

Tweede aenspraek aen de protestantsche ingezetenen der Vereenigde Nederlanden, door eenen hunner broederen in Groot Brittanje.

Match: Partial (No exact match found)

Verhandeling, van d'ongeregtige handel der tegenparty van den heer P. Codde, aertsbisschop van Sebasten.

Match: Partial (No exact match found)

Vraage van het euangelium, in eene missive voorgesteld aan den beroepen leeraar, H. van Hasselt, tot de gemeente van Amsteldam.

Match: Partial (No exact match found)

Vrymoedige gedachten ter gelegenheid van twee vacante predikants-plaatzen in de luthersche gemeente binnen Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)