Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Language: Dutch, Place: Dordrecht]' returned 381 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

25 October 1852

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen op de grondwet voor de Vereenigde Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijne R. Katholijke broeders

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijne waarde landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Afbeelding van den uitgedienden Lt. Stadhouder te Dordrecht

Match: Partial (No exact match found)

Andwoord op het werk van den heer Thomas Paine, getyteld Rechten van de mensch.

Match: Partial (No exact match found)

Anghstigh swanen-gezangh of Troostelooze vrede.

Match: Partial (No exact match found)

Antwooordt[!] |op't Mvnsters praetie

Match: Partial (No exact match found)

Antwooordt op 't Mvnsters praetiǝ. Annitantur sed cave te ipsum

Match: Partial (No exact match found)

Armorum Suecicorum continuationis. Pars tertia. Dat is

Match: Partial (No exact match found)

Batrachomyomachia. Ofte Nederlantsche oorlogen, uyt-gebeeldt door den seltsamen strijdt der kickvorssen en muysen.

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen over de vraag, of de vacantien der hoogescholen, in de noordelijke provincien der Nederlanden, al of niet, te lang zijn

Match: Partial (No exact match found)

Belydenisse des gheloofs

Match: Partial (No exact match found)

Belydenisse des gheloofs

Match: Partial (No exact match found)

Bericht van de pest.

Match: Partial (No exact match found)

Bericht van Jan Krol [...] thans schoolmeester binnen de stad Dordrecht: aan het publicq

Match: Partial (No exact match found)

Bericht van Jan Krol [...] thans schoolmeester binnen de stad Dordrecht: aan het publicq

Match: Partial (No exact match found)

Berigt aangaande de belegering en het ontzet van Gorinchem en het daarbij gebeurde in den omtrek

Match: Partial (No exact match found)

Bewys redenen, |verthoonende door onfeylbare gronden, dat niet den aerdtkloot door den hemel loopt maer de sonne.

Match: Partial (No exact match found)

Bij de uitvaart van Koning Willem II

Match: Partial (No exact match found)