Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Language: Dutch, Place: Groningen]' returned 1,171 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan de dappere studenten van Groningen en Franeker

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Hervormde gemeente in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Aan de leden der Tweede Kamer der Staten-Generaal

Match: Partial (No exact match found)

Aan den heer Brachthuizen, op den 11 Mei 1816, te Groningen, uitgesproken in een muzijkaal gezelschap

Match: Partial (No exact match found)

Aan den wel eerwaardigen heer, Zeno Bachiene.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Protestanten en Katholieken in Nederland : een woord ter zake van het Duitsch-Katholicismus

Match: Partial (No exact match found)

Aan het volk van de provincie van Stad en Lande

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen van een roomsch-katholijk priester over den heiligen rok te Trier

Match: Partial (No exact match found)

Aan Neerlands krijgslieden, in november 1830

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak by de viering van het nationale feest, gedaan in Groningen den 19 Dec. 1799

Match: Partial (No exact match found)

Aan zijne landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Afscheids en intre-reeden opgestelt en uytgesprooken in de bloejende gemeintens te Schiedam en Groningen

Match: Partial (No exact match found)

Afscheidsgroet van Mr. S. Reijnders. : 28 september 1850

Match: Partial (No exact match found)

Afscheidslied voor de Groningsche en Franeker studenten, (bij hun vertrek naar het leger)

Match: Partial (No exact match found)

Afscheidsrede, gehouden te Batavia in de Willemskerk den 6 Aug. 1848

Match: Partial (No exact match found)

Afscheidsrede over Johannes XVII: 11b, uitgesproken te Noorddijk, den 27 october 1822

Match: Partial (No exact match found)

Akademische leerrede ter gedachtenis van wijlen den hoogleeraar Herman Muntinghe uitgesproken, ... door A. Ypeij

Match: Partial (No exact match found)

Alaricus zonnen loop en stand der aarde. : Volgens de zekerheid der leere Salomons Pred. 1.4 ..

Match: Partial (No exact match found)

Alexander te Groningen : eene voorlezing

Match: Partial (No exact match found)

Anatomie ofte ontledinghe van't verderffelijck deseyn der hedendaechsche paepsghesinde, teghen kercke en poletie[!].

Match: Partial (No exact match found)

Anatomie ofte ontledinghe van't verderffelijck deseyn der hedendaechsche paepsghesinde, teghen kercke en politie.

Match: Partial (No exact match found)

Anatomie, ofte ontledinghe van't verderffelijck desseyn der hedensdaeghsche paepsghesinde, teghen kercke en politie.

Match: Partial (No exact match found)