Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Language: Dutch, Place: Schiedam]' returned 64 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan Do. Jan Kortenhoef Smith

Match: Partial (No exact match found)

Aanhangsel op het werkje, getyteld: Het twee en driemaal halleluja

Match: Partial (No exact match found)

Aan zijne alderdoorlugtigste majesteyt Willem de derde [...] word desen welkomzang [...] opgedragen.

Match: Partial (No exact match found)

Bij den algemeenen Dankdag in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Brief uit Wenterswyk, aan een vriend te Groningen, bevattende verscheidene byzonderheden rakende de provintie van Gelderland.

Match: Partial (No exact match found)

Brieven aende hoogh-mogende H. Staten Generael, vande heeren admiralen De Ruyter, Tromp, en Meppel, waer uyt gesien kan werden hoe datter in den lesten slagh van 4 augusti 1666. met d'Engelsche gevochten is

Match: Partial (No exact match found)

De blik op het verledene, een rustpunt voor het tegenwoordige

Match: Partial (No exact match found)

De heerlijke kracht van het Evangelie

Match: Partial (No exact match found)

De jager op verlof

Match: Partial (No exact match found)

De slag van Algiers

Match: Partial (No exact match found)

De tot rekenschap gevorderde comptoir knegt. Toneelspel

Match: Partial (No exact match found)

De worstelinge Jakobs, vervattende de wonderlijke worstelinge en zalige overwinninge van Jakob vander Graef

Match: Partial (No exact match found)

Een corte ende eenvoudige antwoorde op vier poincten [...] aengaende de predestinatie Godts.

Match: Partial (No exact match found)

Groetenisse |tot den zeer salighen Joseph

Match: Partial (No exact match found)

Het regt van den burger beschermd tegen knevelarij en slinksche praktijken

Match: Partial (No exact match found)

Kort en onpartydig verhaal der expeditie der Engelschen op de rivier de Schelde

Match: Partial (No exact match found)

Kracht des geloofs van den [...] poeët, Joost van Vondelen, te speuren in de Altaer-geheymenissen.

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang aan Zijne Koninklijke Hoogheid, den heere Willem Frederik George Lodewijk, prins van Oranje, kroonprins der Nederlanden enz. enz. enz.

Match: Partial (No exact match found)

Napoleon

Match: Partial (No exact match found)