Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Language: Dutch, Date: 1646]' returned 147 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Adem-tocht, Geschept tegens de Doodtstuypen, vande Heer Cornelis Musch

Match: Partial (No exact match found)

Adem-tocht, |geschept tegens de Doodt-stuypen, van de heer Cornelis Mvsch

Match: Partial (No exact match found)

Adem-tocht |geschept teghens de Doot-stuypen van de heer Cornelis Musch

Match: Partial (No exact match found)

Adem-tocht |geschept teghens de Doot stuypen van de heer Cornelis Musch

Match: Partial (No exact match found)

Ademtocht gheschept teghens de Doodt stuypen van d'heer Cornelis Musch

Match: Partial (No exact match found)

Antwooordt[!] |op't Mvnsters praetie

Match: Partial (No exact match found)

Antwooordt op 't Mvnsters praetiǝ. Annitantur sed cave te ipsum

Match: Partial (No exact match found)

Beschrijvinghe van de strenghe belegeringhe, ende wonderbaerlijcke ontsettinghe der stadt Leyden.

Match: Partial (No exact match found)

Biddagh

Match: Partial (No exact match found)

Brief ofte schryvens, van Pieter Martensen Hoef-yser [...]. Aen sijne crediteuren, soo binnen als buyten Amstelredam

Match: Partial (No exact match found)

Brvsselsche reyse derde sas, ovde-mans-praet

Match: Partial (No exact match found)

Buyr-praetje, |tusschen Ian bvyr, ende Dirck bvyr

Match: Partial (No exact match found)

D'algemeene |standt der tegenwoordige staet in gantsch Europa.

Match: Partial (No exact match found)

Den Mvnsterschen |verrekycker

Match: Partial (No exact match found)

De penitentie gegeven aen den Franschen drucker op syn paes-biecht

Match: Partial (No exact match found)

Doodt-stuypen |van d'heer Cornelis Musch

Match: Partial (No exact match found)

Doodt-stuypen |van d'heer Cornelis Mvsch

Match: Partial (No exact match found)

Doodt-stuypen |van d'heer Cornelis Mvsch

Match: Partial (No exact match found)

Een antwoort van die van Lichfield aen sir VVilliam Brereton, op het op-eyschen van't slot.

Match: Partial (No exact match found)

Een onpartijdich |voor-slach tot de tractaten van den al-gemeenen vreede tot Mvnster.

Match: Partial (No exact match found)

Fransch |praetie

Match: Partial (No exact match found)

Fransch |praetje

Match: Partial (No exact match found)

Fransch |praetje

Match: Partial (No exact match found)

Het groot mvnster

Match: Partial (No exact match found)

Hollandsche |Sybille

Match: Partial (No exact match found)

Hollandsche |Sybille

Match: Partial (No exact match found)

Hollands praetie

Match: Partial (No exact match found)

Hollandtsche Sybille, openende verscheyden heymelijckheden van den staet

Match: Partial (No exact match found)

Instructie voor den griffier van hare hog: mog

Match: Partial (No exact match found)

Instructie voor den griffier van hare hog: mog

Match: Partial (No exact match found)

Lof der Oost-Indise Compagnie, ende de E. heeren bewinthebberen van dien

Match: Partial (No exact match found)

Manifest

Match: Partial (No exact match found)

Memorie van sijn zaarsche majesteyts ambassadeurs, aen haer ho: mo: Staten Generael.

Match: Partial (No exact match found)

Munsters praetje

Match: Partial (No exact match found)

Munsters praetje. : Deliberant dum fingere nesciunt

Match: Partial (No exact match found)

Mvnsters |praetie

Match: Partial (No exact match found)

Mvnsters |praetie

Match: Partial (No exact match found)

Mvnsters |praetie

Match: Partial (No exact match found)

Mvnsters |praetie

Match: Partial (No exact match found)

Mvnsters |praetje

Match: Partial (No exact match found)

Oratie van den heer cantcelier van Schotland. Aen den coning tot Nieu-Casteel in iulij. 1646.

Match: Partial (No exact match found)