Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Language: Dutch, Date: 1668]' returned 128 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aarons priester-ampt, bevrijdt van Moses heerschappy

Match: Partial (No exact match found)

Aarons priester-Ampt, bevrijdt van Moses Heerschappy.

Match: Partial (No exact match found)

Advys |van een goed patriot aen mijn heeren Generale Staten

Match: Partial (No exact match found)

Advys |van een goedt patriot aen mijn heeren de Generale Staten [...].

Match: Partial (No exact match found)

Ampliatie van de documenten en stucken, raeckende de Deductie van Ferdinandus Gruiwardt [...] over't recht van sijn huys-vrouw en kinderen.

Match: Partial (No exact match found)

Amsterdammer Middelbvrger

Match: Partial (No exact match found)

Apologia modesta &christiana I.B.M.Z. Dat is, Sedige en christelijcke verantwoordinge.

Match: Partial (No exact match found)

Apologia modesta &christiana I.B.M.Z. Dat is, Zedige en christelijke verantwoordinge.

Match: Partial (No exact match found)

D'ambassade extraordinaer der Vereende Nederlanden, door [...] Godert Adriaen, vry-heer van Reede [...] aen den heer prins, en bisschop tot Munster

Match: Partial (No exact match found)

De klaegende brilleman of Klag-lied [...] om dat sijn Cristalyne bril niet voor oprecht gekeurt was.

Match: Partial (No exact match found)

Derde seer ootmoedigh, nootwendigh, klachtigh en waerachtigh request [...]. Nu aen de [...] Staten van Hollandt, en West-Vries-landt.

Match: Partial (No exact match found)

De vrede en vrijheid van het vaderland hersteld.

Match: Partial (No exact match found)

De vrijheid op den troon gevestigt.

Match: Partial (No exact match found)

Een bondigh en grondigh verhaal van den tegenwoordigen oorlogh tusschen de Venetianen en den Turk.

Match: Partial (No exact match found)

Een lickepotje |voor den heeschen musicant, die de christelijcke gemeynte [...] een deuntje uyt het Hooge-liedt vereerde.

Match: Partial (No exact match found)

Een lickepotje voor den heeschen musicant, die de christelijcke gemeynte [...] een deuntje uyt het Hooge-liet vereerde.

Match: Partial (No exact match found)

Een likkepotje voor den heessen musicant, die de christelijcke gemeynte [...] een deuntjen uyt het Hoogeliet vereerde.

Match: Partial (No exact match found)

Een zeep-balletje voor den ongewassen Moor.

Match: Partial (No exact match found)