Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Language: Dutch, Date: 1786]' returned 305 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan alle oprechten in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Aan Amstels braave burgery

Match: Partial (No exact match found)

Aan Amstels braave burgery

Match: Partial (No exact match found)

Aan de edele manhafte schutterij der Kloveniers, bij de vereering van de koperen trommen [...] voor de granadier compagnie.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de majesteten[!], en rampzalige vroedschappen van de Neude, te Utrecht

Match: Partial (No exact match found)

Aan den raad en 't volk van Nederland.

Match: Partial (No exact match found)

Aan den vrijen burger.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de vaderlandsche burgers.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de vrije Friesen

Match: Partial (No exact match found)

Aan de wel edele heeren bestuurderen [...] van het wapen-genootschap, onder de spreuk Tot nut der schuttery, te Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Aan het publiek.

Match: Partial (No exact match found)

Aan het vaderland.

Match: Partial (No exact match found)

Aan het volk van Holland, bijzonder op het platte land

Match: Partial (No exact match found)

Aan Jochem, De Draaijer

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerking by geleegenheid der leezing van de infame Historische na-courant, van zaterdag den 9. september 1786. n˚. 108.

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen op het Leydsche ontwerp der gewapende corpsen in Holland.

Match: Partial (No exact match found)

Aan Nymeegsch volk, by de naderende komst van Willem den Vijfden

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak aan de landlieden in den eilande van Walcheren

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak aan de landlieden in den eilande van Walcheren

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak aan Utrechts burgery

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak van een vaderlandsche vrouwe aan Willem de Vde

Match: Partial (No exact match found)

Aan Utrechts braave burgery! Grootmoedige-medeburgers!

Match: Partial (No exact match found)

Aan Utrechts burgery by den naderenden 20sten maart 1786

Match: Partial (No exact match found)

Aan Utrechts goede burgery. Waarde meedeburgers!

Match: Partial (No exact match found)

Aan Willem den Geweldenaar, ten nutte der Hollandsche natie

Match: Partial (No exact match found)

Aan Willem den geweldenaar, ten nutte der Hollandsche natie

Match: Partial (No exact match found)

Acte |van verbintenis

Match: Partial (No exact match found)

Acte van verbintenis

Match: Partial (No exact match found)

Acte |van verbintenis

Match: Partial (No exact match found)

Adres van de burgers der stad Leeuwarden, aan de ... Staaten van Vriesland

Match: Partial (No exact match found)