Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: Dutch language and literature - Poetry]' returned 88 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan Frankrijk. Lierzang.

Match: Partial (No exact match found)

Aen |den eedelen Cocceaanschen docter

Match: Partial (No exact match found)

Afscheidsgroet aan het genootschap Veniam pro laude

Match: Partial (No exact match found)

Alckmaar-beleg.

Match: Partial (No exact match found)

Antwoort aan den edelen en vernuftigen heer Lukas Rotgans, op zynen brief, in de tale van Parnas geschreven.

Match: Partial (No exact match found)

Bekentenisse, |ende verscheydinghe van Madonna Castillia, tot Antvverpen. Anno 1577. 23 augusto

Match: Partial (No exact match found)

Beschrijvingh van de zes middelste vertooningen: die, door last der E.E. heeren burgermeesteren, t'Amsterdam vertoont zijn.

Match: Partial (No exact match found)

Beschrijvingh van de zes middelste vertooningen: die, door last der E.E. heeren burgermeesteren, t'Amsterdam vertoont zijn.

Match: Partial (No exact match found)

Bespiegeling, dichtstuk; by den aanvang van het jaar 1788.

Match: Partial (No exact match found)

Blijde inkomste van koninginne Christina Maria Alexandra te Rome.

Match: Partial (No exact match found)

Dankoffer ter nagedachtenisse aen het tweede eeuwgetijde der Leydsche hoogeschoole.

Match: Partial (No exact match found)

De broederlycke eendracht, ofte Lof des vredes.

Match: Partial (No exact match found)

De Leydsche weezen aan de burgerij: op den eersten van louwmaand des jaars MDCCLXXXII.

Match: Partial (No exact match found)

Den gereformeerden |Momus aen I.V. Vondelen op zijnen Palamedes

Match: Partial (No exact match found)

Den yver tot Godts vvet. Poëtisch vvtbreyding over den psalm cxix.

Match: Partial (No exact match found)

De ontdekte schat. Eene romance uit de verlichte eeuw.

Match: Partial (No exact match found)

De orkaan, op den negenden november 1800. Lierzang.

Match: Partial (No exact match found)

De Parnas aen de Belt.

Match: Partial (No exact match found)