Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Great Britain and Ireland) - Period documents, Language: Dutch]' returned 511 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Adij 7/17 junij 1642. Nieuws van Yorck, en 't noorder part van Engelandt

Match: Partial (No exact match found)

Advysen uyt Engelandt. In datis den elfden ende vijfthienden maert 1689.

Match: Partial (No exact match found)

Advysen uyt Engelandt van den 19 ende 21 december 1688.

Match: Partial (No exact match found)

Advysen uyt Engelandt van den 24 december 1688.

Match: Partial (No exact match found)

Advysen uyt Engelandt van den sesden ende sevenden december 1688.

Match: Partial (No exact match found)

Aen-sprake van den grave van Strafford [...] op het schavot op Towerhill

Match: Partial (No exact match found)

Afkomst, regeeringe, leven en sterven van alle de koningen van Schotlant.

Match: Partial (No exact match found)

Antvvoorde op de Declaratie van't Parlement van Engelandt: in de welcke zijn vervat de motiven [...] van haer laetste procedueren.

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord op sekere schandaleuse oft engerlicke pampieren, gestroyt in verscheyden plaetsen [...]. Gedaen by den Grave van Salisbury.

Match: Partial (No exact match found)

Antwoordt |op de oratie van den lord Russel

Match: Partial (No exact match found)

Apologie oft verantwoordinge vanden grave van Essex, teghen de ghene die hem jaloerselick ende ten onrechten schelden als beletter des vredes.

Match: Partial (No exact match found)

Apologie van colonel Joseph Bamfeild

Match: Partial (No exact match found)

Appendix van Engelands apél en beroep, aan de communs.

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan een vrind, wegens de dissolutie van het parlement.

Match: Partial (No exact match found)

Brief der edel-luyden van Devonshire aen sijn excellentie generael Monck

Match: Partial (No exact match found)

Brief geschreven uyt Londen den 22 december 1688

Match: Partial (No exact match found)

Brief geschreven van een vriendt aen sijn vriendt

Match: Partial (No exact match found)

Brief van een Engelsman aan een Hollandsche patriot

Match: Partial (No exact match found)

Brief van een uytlands minister in Engelandt [...] behelsende de waare redenen [...] van de beroepinge van een nieuw parlement.

Match: Partial (No exact match found)

Brief van H.V.P. aan B****. Over de beroerten onlangs in Engeland voorgevallen.

Match: Partial (No exact match found)

Brief van pater la Chaise [...] aan vader Peters [...] behelsende een geluk-wenschinge over het inventeren en maken van den jongen prins van Walis

Match: Partial (No exact match found)

Catechismvs politicvs, ofte Sekere vragen rakende de regieringhe van Engelandt, beantwoort door den coningh van Engelandt.

Match: Partial (No exact match found)

Copie van een authentique [...] brief, geschreven door vader Patrik Graham [...] aan vader Benedictus Yorke.

Match: Partial (No exact match found)

Copie |van een brief uit Londen den 14 december 1688

Match: Partial (No exact match found)

Copie |van een brief uyt Londen, den 7/17 december 1688

Match: Partial (No exact match found)

Copye eens sekeren brief, geschreven vande armee [...] aen het Parlement, ende de stadt London.

Match: Partial (No exact match found)

Copye van den generael Fairfacx missive, geschreven aen den oratevr van't parlement. In dato Cambridge, den 16. iuny, 1647

Match: Partial (No exact match found)

Copye van een seecker papier, geschreven door de laetst gewesene hertoginne van Yorck

Match: Partial (No exact match found)

Copye van't journael gheschreven uyt Londen den 9 en 10 february 1649. Aen de [...] Staten Generael.

Match: Partial (No exact match found)

Copye van't journael gheschreven uyt London den 9. en 10. february 1649. Aende [...] Staten Generael.

Match: Partial (No exact match found)

Copye, van twee geschriften geschreven door wylen koning Karel de II

Match: Partial (No exact match found)

Corte declaratie van't coninckrijck van Schotlant [...], noopende den intocht in Engelant.

Match: Partial (No exact match found)

De aanspraak van de graaf van Essex op het over-geven van't verzoek-schrift aan de koning van Engelandt, den 25 january 1681

Match: Partial (No exact match found)

De aanspraak van de graaf van Essex op het over-geven van't verzoek-schrift aan de koning van Engelandt, den 25 january 1681

Match: Partial (No exact match found)

De aenspraeck van de graef van Essex, op het overgeven van't versoeck-schrift aen de koning van Engeland, den 25. january 1681

Match: Partial (No exact match found)