Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents, Language: Dutch]' returned 2,831 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan alle oprechten in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Aan alle welmeenende

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Batavieren

Match: Partial (No exact match found)

Aan de burgers en ingezeetenen van Rotterdam

Match: Partial (No exact match found)

Aan de burgery van Haarlem

Match: Partial (No exact match found)

Aan de edele groot achtbare heeren, die van de groote vroedschap der stad Leyden.

Match: Partial (No exact match found)

Aan den Ouderwetsen Nederlandschen patriot, by deszelfs verryzenis

Match: Partial (No exact match found)

Aan het publiek.

Match: Partial (No exact match found)

Aan het volk van Nederland.

Match: Partial (No exact match found)

Aan het volk van Nederland.

Match: Partial (No exact match found)

Aan het volk van Neerland

Match: Partial (No exact match found)

Aan het volk van Utrecht

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerking by geleegenheid der leezing van de infame Historische na-courant, van zaterdag den 9. september 1786. n˚. 108.

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen aangaande de ontslagene regenten der stadt Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen aangaande het rouw dragen over zyne doorl: hoogheid

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen op, en wederlegging van de zo genaamde Broeder-twist uit mis-verstand.

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijne medeburgers, bijzonder aan de leden der wijkvergaderingen

Match: Partial (No exact match found)

Aanmoediging aan myne medevaderlanders.

Match: Partial (No exact match found)

Aan Nederland, wat is een stadhouder, of een graaf?

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak aan het volk van Neederland. Over de regeering van Neederland

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak aan mijne landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak, gedaan in de societeit Felix Libertate, op den 11 maart 1795 [...] door den burger E. Schabracq

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak, gedaan in de societeit Felix Libertate, op den 11 maart 1795 [...] door den burger Salomon de Jonge Meijersz.

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak, gedaan in de societeit Felix Libertate, op den 18 februarij 1795, door den burger J.L. van Laar Mahuet

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak, gedaan in de societeit Felix Libertate, op den 18 februarij 1795, door den burger S. de Jong Meijers

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak, gedaan in de societeit Felix Libertate, op den 18 februarij 1795, door den doctor Lemon

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak, gedaan in de societeit Felix Libertate, op den 7 maart 1795 [...] door den burger H.L. Bromet

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak over het recht der electien, enz. aan de burgery van Alkmaer.

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak van den burger J.C. Hespe, in de club der burgers, de mosaische godsdienst toegedaan

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak van den president P.L. van de Kasteele, by't scheiden der laatste zitting van de eerste Nationale Vergadering

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak van het volk van Nederland aan prins Willem de Vyfde

Match: Partial (No exact match found)

Aan-wijsinge |van de heyloose treken en gebreken, van mr. Hendrik Thybout.

Match: Partial (No exact match found)

Aan Willem den geweldenaar, ten nutte der Hollandsche natie

Match: Partial (No exact match found)

Acta van eenige remonstrantsche dienaren, verantwoordt tegen sekere bedenckingen over de selve Acte onlanghs uyt-ghegheven.

Match: Partial (No exact match found)

Acte |van berouw, voor de requestranten van den 14 october 1794

Match: Partial (No exact match found)

Addres van den burger Jan Pietersse, wegens het logement van Amsterdam, in Den Hage

Match: Partial (No exact match found)

Adhortatie, ofte vermaan aan alle goede patriotten van't vaderlant.

Match: Partial (No exact match found)

Adhortatie, ofte vermaan aan alle goede patriotten van't vaderlant.

Match: Partial (No exact match found)