Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Dialogues]' returned 277 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Amsterdams dam-praetje, van wat outs en wat nieuws en wat vreemts

Match: Partial (No exact match found)

Amsterdams nievwe-iaer, ofte Gheluck-wenschinghe van eenen landt-man tot Taemen, aen sijnen landt-heer tot Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Amsterdams vuur-praetje, van 'teen ende 'tander datter nu om gaet

Match: Partial (No exact match found)

Antwoort |van den leser aen den drucker

Match: Partial (No exact match found)

Brandewijns praetje. |Over de Fransche saken

Match: Partial (No exact match found)

Burgerlyke |redenvoering, in maniere van t'samenspraak, gehouden tusschen drie Nederlandze heeren, reizende van Helikon.

Match: Partial (No exact match found)

Buyr-praetje, |tusschen Ian bvyr, ende Dirck bvyr

Match: Partial (No exact match found)

Catechismvs, ofte, Tsamen-spreeckinghe, ghemaeckt op den vrede-handel.

Match: Partial (No exact match found)

Collyrium, ofte Costelijcke ooghen-salve.

Match: Partial (No exact match found)

De eenvoudige en oprechte waarheyd. Ontdekt in een samenspraak tusschen een roomsgezinde, een gereformeerde, en openhartige vrygeest.

Match: Partial (No exact match found)

Den ongeveynsden |Nederlandtschen patriot

Match: Partial (No exact match found)

Den vrolijken |democryt, lacchende[!] met 'swerelds ydelheden

Match: Partial (No exact match found)

De tweede Amsterdamsche buuren-kout: handelende van verscheide aanmerkens-weerdige zaken.

Match: Partial (No exact match found)

De wachter brengende tijdinge vande nacht, dat is, van het overgaen van Breda.

Match: Partial (No exact match found)

Dialogue sur les imposts de Hollande

Match: Partial (No exact match found)

Dialogvs oft tzamensprekinge, gemaect op den vrede-handel.

Match: Partial (No exact match found)

Dialogvs oft tzamensprekinge, gemaect op den vredehandel.

Match: Partial (No exact match found)

Dialogvs oft tzamensprekinge ghemaect op den vredehandel.

Match: Partial (No exact match found)

Discoers |na den tijdt die loopt

Match: Partial (No exact match found)

D'ontdeckte ambassade van de Groot, ambassadeur in Vranckrijck.

Match: Partial (No exact match found)

Een sociniaensche consultatie tusschen Jan en Arent

Match: Partial (No exact match found)

Een sociniaensche consultatie tusschen Jan en Arent

Match: Partial (No exact match found)

Een tractaet, t'samen-sprekender wijse: waer in ghehandelt wordt van den bedroefden staet van ons vaderland.

Match: Partial (No exact match found)

Een woort op zyn tyt. Zynde een samenspraak over zaken van gewigt.

Match: Partial (No exact match found)

Eutrapelus ofte Middelburgs praetje

Match: Partial (No exact match found)

Eutrapelus ofte Middel-burgs praetje

Match: Partial (No exact match found)

Eutrapelus, ofte Middelburgs praetje

Match: Partial (No exact match found)

Fransman en een Luycker-Wael

Match: Partial (No exact match found)

Gezelschap van Utrechtse heeren op een pypje en een glaasje wyn

Match: Partial (No exact match found)

Ghompert en Kryn, of Eylwensch von Rachel Emanuel, haan de doorlichtege herfprinsesse von Horanje hen Nassauw.

Match: Partial (No exact match found)

Het geheim kabinet. Negende vertoog over de tegenwoordige eeuwe

Match: Partial (No exact match found)

Het gezond verstand of Zaamespraak tusschen een' wysgeer en een' burger

Match: Partial (No exact match found)

Het tweede deel der Hollandse vrijheid. Verdadigt tegen de usurpatie der stadhouders.

Match: Partial (No exact match found)