Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Dialogues]' returned 277 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Amsterdams dam-praetje, van wat outs en wat nieuws en wat vreemts

Match: Partial (No exact match found)

Amsterdams nievwe-iaer, ofte Gheluck-wenschinghe van eenen landt-man tot Taemen, aen sijnen landt-heer tot Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Amsterdams vuur-praetje, van 'teen ende 'tander datter nu om gaet

Match: Partial (No exact match found)

Antwoort |van den leser aen den drucker

Match: Partial (No exact match found)

Brandewijns praetje. |Over de Fransche saken

Match: Partial (No exact match found)

Burgerlyke |redenvoering, in maniere van t'samenspraak, gehouden tusschen drie Nederlandze heeren, reizende van Helikon.

Match: Partial (No exact match found)

Buyr-praetje, |tusschen Ian bvyr, ende Dirck bvyr

Match: Partial (No exact match found)

Catechismvs, ofte, Tsamen-spreeckinghe, ghemaeckt op den vrede-handel.

Match: Partial (No exact match found)

Collyrium, ofte Costelijcke ooghen-salve.

Match: Partial (No exact match found)

De eenvoudige en oprechte waarheyd. Ontdekt in een samenspraak tusschen een roomsgezinde, een gereformeerde, en openhartige vrygeest.

Match: Partial (No exact match found)

Den ongeveynsden |Nederlandtschen patriot

Match: Partial (No exact match found)

Den vrolijken |democryt, lacchende[!] met 'swerelds ydelheden

Match: Partial (No exact match found)

De tweede Amsterdamsche buuren-kout: handelende van verscheide aanmerkens-weerdige zaken.

Match: Partial (No exact match found)

De wachter brengende tijdinge vande nacht, dat is, van het overgaen van Breda.

Match: Partial (No exact match found)