Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Dialogues - Poetry]' returned 33 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

De thans heerschende ziekte van Nederland, aangetoond in eene zamenspraak, tusschen een Geldersman en een Zeeuw.

Match: Partial (No exact match found)

Een lustighe tsamensprekinghe van vier personagien, Meestendeel der menschen. Tijt van pays. Tijt van tvvist. Ondervvijs der schriftuere.

Match: Partial (No exact match found)

Op de hedendaagsche voorvallen, wegens het afschaffen der pachterye

Match: Partial (No exact match found)

Straat-praetje, tusschen Dirk en Frans

Match: Partial (No exact match found)

Vervolg van de saamenspraak tusschen Vrijheid en Burgerhart. Op den achtsten van lentemaand 1785.

Match: Partial (No exact match found)