Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Poetry, Language: Dutch, Place: Utrecht]' returned 33 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan alle welmenende liefhebbers en minnaars van haar vaderland en vryheid

Match: Partial (No exact match found)

Dank- en zegen-bede ter gelegenheidt van het eerste eeuw-feest van 'slands hooge schoole der stad Utrecht.

Match: Partial (No exact match found)

Deductie ofte bewijsselijcke bedencking: belangende d'Eemsche zee-vaerd.

Match: Partial (No exact match found)

De uitgang van Nederlands betreurenswaerdig vreugde-jaer stichtelyk geviert.

Match: Partial (No exact match found)

Eergroet aan den weledelen [...] heere, mr. Cornelis de Witt, wanneer zyn weled. het burgermeesterschap der stad Dordrecht aanvaarde.

Match: Partial (No exact match found)

Eerspoor aan de Nederlanders tot het verdedigen van hunne vryheid.

Match: Partial (No exact match found)

Eeugetyde der Utrechtsche akademie.

Match: Partial (No exact match found)