Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Poetry, Place: Hague]' returned 109 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan de Amsteldamsche burgers. Op den zesentwintigsten february. MDCCLXXXVII.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de vaderlandsche burgers.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de waare Bataaven ter gelegenheid der gezegende herstelling van [...] Willem George Fredrik.

Match: Partial (No exact match found)

Aan God.

Match: Partial (No exact match found)

Aan het vaderland.

Match: Partial (No exact match found)

Aan't vaderland zyn ze opgedragen!

Match: Partial (No exact match found)

Algemeyne ghebedt, ghedaen in 'sGraven-hage op saterdach den ix. aug. 1653.

Match: Partial (No exact match found)

Bespiegelende gedachten op den 8sten van lentemaand MDCCLXXXVIII.

Match: Partial (No exact match found)

De achtste maart 1794. Ter [...] verjaeringe, van [...] Willem den Vyfde

Match: Partial (No exact match found)

De colloquio Amstelædamensi

Match: Partial (No exact match found)

De dwinglandij ontdekt in een lasterlijk gedicht, getijteld Vervolg op de oranjeboomen.

Match: Partial (No exact match found)

De hoop des lands. Den 24. van oogstmaand 1787.

Match: Partial (No exact match found)

De juichende Haagsche kerkbruid, aan haaren hemelbruidegom, den [...] heere Daniel Albert Reguleth [...] toegewijd.

Match: Partial (No exact match found)

Den schat van Hollandt. Dat is Het kort verhael ende af-beeldinghe van de deftigheyt van Hollandt.

Match: Partial (No exact match found)

Den tambour, |in den vrywilligen optocht der Batavieren

Match: Partial (No exact match found)

Den tambour, |in den vrywilligen optocht der Batavieren

Match: Partial (No exact match found)

Den vier-en-twintigste van oogstmaand, 1784.

Match: Partial (No exact match found)

De tijd, bij de gezegende verjaaringe van [...] Willem den Geduldigen, den 8sten maart 1788.

Match: Partial (No exact match found)

De vierschaar van het gemeen: lierzang. Tot een duidelyk betoog [...] dat alleen den rechter, welke van God ingesteld is, het vonnis toekomt.

Match: Partial (No exact match found)

De voor-lopende Hollandsche vvee! ende vvraecke-klagt.

Match: Partial (No exact match found)

De woeste aanval en schandelyke aftogt der Britten en Russen [...] in twee zangen.

Match: Partial (No exact match found)

De worstelinge Jacobs, vervattende de wonderlycke worstelinge, en zalige overwinninge van Jacob vander Graef

Match: Partial (No exact match found)

De worstelinge Jakobs, vervattende de wonderlijke worstelinge, en zalige overwinninge van Jakob vander Graef

Match: Partial (No exact match found)

De worstelinge Jakobs, vervattende de wonderlijke worstelinge, en zalige overwinninge van Jakob vander Graef

Match: Partial (No exact match found)

Dicht-offer, aan zyne doorluchtigste hoogheid Willem den Geduldigen. Op den 8ste maart, 1787.

Match: Partial (No exact match found)

Eeuwgezangen op de verjaring der Grote Kerk van Maessluis.

Match: Partial (No exact match found)

Epigrammata in Sassam Gandavensem, à celsissimo Auriaco principe Frederico Henrico Nassovio [...] expugnatam.

Match: Partial (No exact match found)

Geboorte-groet aen hare hoogheyt de [...] princesse Amelie.

Match: Partial (No exact match found)

[Gedicht ter gelegenheid van de beëindiging van de oefeningen van de vrijkorpsen van Voorschoten, Veur en 's-Gravenhage].

Match: Partial (No exact match found)

Geluck wenschinge van de Haegsche schutterye aen sijn koninklijcke hoogheyt den heere prince van Orange.

Match: Partial (No exact match found)

Gezang aan het vereenigde Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Gezang op't huwlyxfeest van [...] den heere prins van Nassau-Weilburg, en mevrouw de prinsesse van Orange.

Match: Partial (No exact match found)

Gezang ter intrede van [...] den heere prinse en mevrouwe de prinsesse van Oranje [...] in 'sGravenhage.

Match: Partial (No exact match found)

Godts |drygende wraek aan Nederlandt

Match: Partial (No exact match found)