Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Political science, Date: 1795]' returned 49 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aanmerkingen over het stadhouderschap

Match: Partial (No exact match found)

Aan myne ongelukkige en mislyde landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Bataafsche nationaale voorlichter. Waarin beweezen word, dat een vrye [...] volksstem, moet rusten op vaste gronden.

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen en bezwaaren over den eed, zo als die door de Provisioneele Representanten van't volk van Holland [...] is bevolen.

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen en bezwaaren over den eed, zo als die door de Provisioneele Representanten van't volk van Holland [...] is bevolen.

Match: Partial (No exact match found)

De Gordiaansche knoop ontwikkeld, of Oplossing van een groot staatkundig voorstel.

Match: Partial (No exact match found)

De joden zijn onze medeburgers.

Match: Partial (No exact match found)

De Zeeuwen gerechtvaardigd door een Hollander

Match: Partial (No exact match found)

Gewigtig advys over de vraag: moet eene constitutie de Nationale conventie; of een Nationale conventie, de constitutie voorafgaan?

Match: Partial (No exact match found)

Het belang van allen.

Match: Partial (No exact match found)

Het belang van allen.

Match: Partial (No exact match found)

Iets, betreffende de finantieele gesteldheid van den burger krygsraad der stad Haarlem.

Match: Partial (No exact match found)

Nicolaas Sinderam aan de stemgerechtigde burgers van Amsteldam

Match: Partial (No exact match found)

Raad aan de Bataafsche republikeinen.

Match: Partial (No exact match found)

Rapport.

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering door den burger B.S. Sinkel, als voorzittend lid gedaan, in de vergadering van wijk 8. Gehouden op maandag den 13 april 1795

Match: Partial (No exact match found)

Verhandeling over het nadeel eener nationaale conventie, en daar uit voordspruitende eenheid van bestuur. Voor de Nederlandsche Republiek.

Match: Partial (No exact match found)

Voorstel gedaan in de vergadering van wijk 27

Match: Partial (No exact match found)