Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Poetry - Occasional writings]' returned 15 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan den hoog welgeboren heere [...] Willem van Haren.

Match: Partial (No exact match found)

Aen den hoog welgeboren heere [...] Willem van Haren.

Match: Partial (No exact match found)

Brief, aan den hooggeleerden [...] Joannes Vollenhove.

Match: Partial (No exact match found)

Heil-groet, ter gelegenheid der intrede, van [...] Jacob Dermout, als leeraar in [...] Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Hollants lauwerier-krans, ter eeren vanden vvel-edelen en manhaftigen heer, de heer Jacob van Wassenaer.

Match: Partial (No exact match found)

Lof des vredes.

Match: Partial (No exact match found)

Ter uitvaart van den weledelen grootachtbaren heere, Johan Hallincg

Match: Partial (No exact match found)

Uyt-vaart van den Kato dezer eeuw, den [...] heere [...] Willem vander Aa.

Match: Partial (No exact match found)

Viro nobilissimo Gulielmo Mathæo Keuchenio, M.D. præsidi judicum Sciedamensium creato [...].

Match: Partial (No exact match found)