Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: Political science]' returned 31 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Apologie ofte verantwoordiginge van den ondienst der stadthouderlyke regeeringe.

Match: Partial (No exact match found)

Cort onderwijs eens liefhebbers des welstandts deser Nederlanden, waerinne allen christenen goede ghemeenten, en̄ patriotten claerlijck bewesen wort: dat het wel gheoorloft is tegen te staen een coning.

Match: Partial (No exact match found)

Den herstelden prins tot stadt-houder ende capiteyn generaal vande Vereenighde Nederlanden.

Match: Partial (No exact match found)

De rechten van den mensch en burger. Voor de brieventas

Match: Partial (No exact match found)

De regtsinnige policey; of een nauwkeurig vertoog van de magt en pligt der koningen.

Match: Partial (No exact match found)

De stadthouderlijcke regeeringe in Hollandt ende West-Vrieslant

Match: Partial (No exact match found)