Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Amsterdam, Language: Dutch, Date: 1786]' returned 34 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan alle oprechten in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Aan den raad en 't volk van Nederland.

Match: Partial (No exact match found)

Aan den vrijen burger.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de wel edele heeren bestuurderen [...] van het wapen-genootschap, onder de spreuk Tot nut der schuttery, te Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Aan het volk van Holland, bijzonder op het platte land

Match: Partial (No exact match found)

De Nederlandsche spectator met de bril

Match: Partial (No exact match found)

De patriot op zyn sterfbed, of De euangelische godvrugt, gepaard met de waare vaderlandliefde.

Match: Partial (No exact match found)

Lykrede op het afsterven van Frederik den Tweeden koning van Pruissen [...]. Uitgesproken [...] te Emmerik.

Match: Partial (No exact match found)

Marsch der burger-compagnie, wyk 7. te Amsteldam. Onder het bevel van [...] Huybert Bastert.

Match: Partial (No exact match found)

Myne |gedachten over de tegenwoordige staatsgesteldheid van Holland

Match: Partial (No exact match found)

Nederland in verbond met Frankrijk. 10 november 1785

Match: Partial (No exact match found)

Opening, van het gebeurde te Wyk by Duurstede, omtrend Hendrik Bergh

Match: Partial (No exact match found)

Op Willem de Vyfde, voorheên Stad- doch nu Stalhouder van Gelderland

Match: Partial (No exact match found)