Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Amsterdam, Subject: History (France) - Period documents]' returned 40 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aanmerkingen over de aangelegenheit van Duynkerke, en over de tegenwoordige staat van die plaats en haven van Mardyk.

Match: Partial (No exact match found)

Beknopt tafereel van het schrikbewind.

Match: Partial (No exact match found)

Brief van den heer cardinael Mazarin, aen [...] Louis den XIV

Match: Partial (No exact match found)

Coppie[!] |de la lettre de sa maté. tres christienne [...].

Match: Partial (No exact match found)

Den Aristogitonschen dorsch-vlegel, oft Teghen den lasteraer der vaderen iesuyten, onder den titel van Anti-Coton.

Match: Partial (No exact match found)

Eclaircissemens présentés au roi, par le maréchal d'Estreés

Match: Partial (No exact match found)

Lyste |der geheime pensioenen, staande op de gemeene lands-schatkist.

Match: Partial (No exact match found)

Manifest van Philip de Gentil, marquis de Langalerie; voor desen lieutenant generael der legers des aller-christelyksten konings.

Match: Partial (No exact match found)

Manifest van Vranckryck over het werk van den hertog van Savoyen

Match: Partial (No exact match found)

Recueil de pieces sur la contestation entre les princes du sang

Match: Partial (No exact match found)

Verclaringe van myn heer den hertoghe van Gvyse, belangende, sijne absentie [...] aen den coningh.

Match: Partial (No exact match found)

Verclaringhe |des conincx, teghen de hertogen van Vendome, ende Mayenne.

Match: Partial (No exact match found)

Verclaringhe ende protestatie van mijn heere den prince van Condé, ghepresenteert aen den coningh.

Match: Partial (No exact match found)

Vrankryk verduurt en overwonnen, door de band van de Unie deser Staten.

Match: Partial (No exact match found)