Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Amsterdam, Subject: History (Great Britain and Ireland) - Period documents, Language: Dutch]' returned 105 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Adij 7/17 junij 1642. Nieuws van Yorck, en 't noorder part van Engelandt

Match: Partial (No exact match found)

Afkomst, regeeringe, leven en sterven van alle de koningen van Schotlant.

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan een vrind, wegens de dissolutie van het parlement.

Match: Partial (No exact match found)

Corte declaratie van't coninckrijck van Schotlant [...], noopende den intocht in Engelant.

Match: Partial (No exact match found)

De crisis, of Redenvoeringe, vertoonende [...] de regtvaardige oorzaken van de laaste[!] gelukkige revolutie.

Match: Partial (No exact match found)

Den lesten brief van den grave van Strafford, vice-roy van Yrlandt. Geschreven aen sijne konincklijcke majesteyt

Match: Partial (No exact match found)

Derde deel van Engelandts apél en beroep aan en op de gemeente.

Match: Partial (No exact match found)

Des aerts-bisschops van Cantelbergs oratie ofte lyck-predicatie, gedaen by hem selven op't schavot op Towerhill.

Match: Partial (No exact match found)

De vriendelyke |societeyt, voor de weduwen in Londen

Match: Partial (No exact match found)

Een extract van alle de penale wetten ter zaake van godsdienst.

Match: Partial (No exact match found)

Een extract van alle de penale wetten ter zaake van godsdienst.

Match: Partial (No exact match found)

Een extract van alle de penale wetten ter zaake van godsdienst.

Match: Partial (No exact match found)

Een extract van alle de penale wetten ter zaake van godsdienst.

Match: Partial (No exact match found)

Een klaer vertoogh der raets-plegingen van het Hof van Engelandt.

Match: Partial (No exact match found)

Een nieuwe inventie ofte een christalijne brill.

Match: Partial (No exact match found)

Een onderzoek ontrent de tegenwoordige staat der affairen.

Match: Partial (No exact match found)

Een voortreffelicke propositie uyt den name van het Leeghe Huys.

Match: Partial (No exact match found)

Engelandts |memoriael, tot eeuwige gedachtenis

Match: Partial (No exact match found)

Engelandts |memoriael, tot eeuwige gedachtenis

Match: Partial (No exact match found)

Engelants tranen: over de teghenwoordighe krijghs-beroerten.

Match: Partial (No exact match found)

Gedrag van het hof van Engeland, aangaande de buitenlandsche zaaken.

Match: Partial (No exact match found)

Het gedrag van William, graave van Kilmarnock.

Match: Partial (No exact match found)

Konincklick memoriael. Waer in het innerlijck gemoet van sijne H. majesteyt Carolus Stuart [...] afgebeeldt wordt.

Match: Partial (No exact match found)

Konincklick memoriael. Waer in het innerlijck gemoet van sijne H. majesteyt, Carolus Stuart [...] afgebeeldt wordt.

Match: Partial (No exact match found)

Konincklick memoriael. Waer in het innerlijk gemoet van sijne H. majesteyt, Carolus Stuart [...] afgebeeldt wordt.

Match: Partial (No exact match found)

Misslagen aan weerkanten, o

Match: Partial (No exact match found)

Omstandig verhaal van de waare toestand der rebellie in Schotland.

Match: Partial (No exact match found)

Onderzoek der redenen op welke het gedrag van Groot-Britanjen is gegrond.

Match: Partial (No exact match found)

Onderzoek der redenen op welke het gedrag van Groot-Britanjen is gegrondt.

Match: Partial (No exact match found)

Redenen van den bisschop van Herford, voor het afleezen in de kerken van des konings van Engelands declaratie voor vryheyd van conscientie.

Match: Partial (No exact match found)

Reeden op het afsterven en begraven van de doorlugtigste en grootmagtigste vorstin Maria, nog onlangs [...] koningin van Engeland.

Match: Partial (No exact match found)

Reflectien of aanmerkingen; op seker geschrift. Geintituleert: Redenen waaromme sijn majesteit is vertrokken van Rochester.

Match: Partial (No exact match found)

Sermoen ofte redenen van den ertz-bisschop van Canterbury, ghedaen op het schavot aen Touwer-hill.

Match: Partial (No exact match found)

't Gevaar van te yveren, do

Match: Partial (No exact match found)

Tweede deel. Engelandts apél en beroep aen en op de gemeente .

Match: Partial (No exact match found)

Twee oratien, noopende den Palts. Vytghesproken in de vergaderinghe des Parlements tot London.

Match: Partial (No exact match found)

Vermeerdert Engelandts memoriael, tot eeuwige gedachtenis

Match: Partial (No exact match found)