Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Amsterdam, Subject: History (Netherlands) - Period documents]' returned 410 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan alle oprechten in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijne medeburgers, bijzonder aan de leden der wijkvergaderingen

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak aan het volk van Neederland. Over de regeering van Neederland

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak, gedaan in de societeit Felix Libertate, op den 11 maart 1795 [...] door den burger E. Schabracq

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak, gedaan in de societeit Felix Libertate, op den 11 maart 1795 [...] door den burger Salomon de Jonge Meijersz.

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak, gedaan in de societeit Felix Libertate, op den 18 februarij 1795, door den burger J.L. van Laar Mahuet

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak, gedaan in de societeit Felix Libertate, op den 18 februarij 1795, door den burger S. de Jong Meijers

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak, gedaan in de societeit Felix Libertate, op den 18 februarij 1795, door den doctor Lemon

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak, gedaan in de societeit Felix Libertate, op den 7 maart 1795 [...] door den burger H.L. Bromet

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak over het recht der electien, enz. aan de burgery van Alkmaer.

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak van den burger J.C. Hespe, in de club der burgers, de mosaische godsdienst toegedaan

Match: Partial (No exact match found)

Advys |van 28 advocaten, en 4 professoren in de regten

Match: Partial (No exact match found)

Aenmerckingen over de Vereenigde Nederlandtsche Provintien.

Match: Partial (No exact match found)

Aenmerckingen over de Vereenighde Nederlandtsche Provintien.

Match: Partial (No exact match found)

Aenspraek |aen de burgery van Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Amsterdamsche brieven.

Match: Partial (No exact match found)

Antwoorden op de XXVIII vraagen van Veritatis Studiosus, voor jr. Onno Zwier van Haren. Getrokken uit zyn edelheids Deductie.

Match: Partial (No exact match found)

Apologie voor het reght der overheden, des volks, ende der kercke.

Match: Partial (No exact match found)

Articulen tot satisfactie aan de eerw: classis van Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Articulen tot satisfactie aan de eerw. classis van Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Articulen tot satisfactie van de eerw. classis van Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Belydenisse |van Ledenberch, so tot Utrecht als inden Hage

Match: Partial (No exact match found)

Bemoedigende brief aan een gedrukt christen wegens gesteldheid des tyds

Match: Partial (No exact match found)

Bijdragen tot de vaderlandsche gebeurtenissen, des jaars 1787

Match: Partial (No exact match found)

Blyde inkomst van den heer Geeraardt Bikker, slotvooght en drost van Muide.

Match: Partial (No exact match found)

Bodegraven en Swammerdam in brandt.

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan den uitdaager van den schryver der Vaderlandsche historie

Match: Partial (No exact match found)

Brief van Anthony Sergeant, aan Henricus Brink [...] over de Ontdekking van de gevoelens van Willem Deurhoff

Match: Partial (No exact match found)

Brief van den burger Dibbetz, aan den burger Moreau, Franschen generaal.

Match: Partial (No exact match found)

Brief van den heer Richardus Scheffers [...] aan [...] mr. Nicolaas Muys van Holy

Match: Partial (No exact match found)

Brief van eenen Rotterdammer aan zyn Amsterdamsche vriendt

Match: Partial (No exact match found)

Brief van mr. Nicolaes Muys van Holy, advt. aan den heer mr. Jacob de La Bassecour, pensionaris der stad Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Brief van mr. Nicolaes Muys van Holy, advt. aan den heer mr. Jacob de La Bassecour, pensionaris der stad Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Brief van mr. Nicolaes Muys van Holy, advt. aan den heer mr. Jacob de La Bassecour, pensionaris der stad Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Brieven van mr. Nikolaes Muys van Holy, advt. aan diakonen, kerkmeesteren, en regenten van het weeshuis der luterse gemeente binnen Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Briev van D. Jacobus Tyken, aen den E. gewoone kerkenraad van Amsteldam [...] tot het doen van protest

Match: Partial (No exact match found)

Briev van Jan van Utrecht, aan zyn' vriend te Amsterdam, over het onlangs voorgevallene met twee boekverkopers

Match: Partial (No exact match found)

Bril, van den Brabantschen protestmaecker, tegen het Mvyders-spoockje

Match: Partial (No exact match found)

Character van eenen onrechtvaardigen, eigensinnigen oordeeler.

Match: Partial (No exact match found)

Circuliere of kreytz-brief, aan alle de respective kerken-raden en classen van Noordt-Holland, in een kerkelike twist-zake.

Match: Partial (No exact match found)

Commedia vætus. 1. ende 2de deel.

Match: Partial (No exact match found)