Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Amsterdam, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Poetry]' returned 161 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aandacht over myn vaderland

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Nederlandsche vryheid, ter gelegenheid van het afsterven van [...] Johan Derk, baron van der Capellen tot den Poll.

Match: Partial (No exact match found)

Aan den vervolgden Friessen Liberius Facundus

Match: Partial (No exact match found)

Aan den wel-edelen gestrengen heere mr. Johan Geelvinck

Match: Partial (No exact match found)

Aan den welëdelen grootächtbaaren heere [...] Henrik Hooft, Daniëlsz.

Match: Partial (No exact match found)

Aan den wel-edelen groot achtbaaren heere Henrik Hooft Danielsz. wegens den 26 february 1787.

Match: Partial (No exact match found)

Aan Godt.

Match: Partial (No exact match found)

Aan het vaderland, ter gelegenheid van den aftogt der Engelsche en Russische legers. 1799.

Match: Partial (No exact match found)

Aan hunne wel edele groot achtbaare heeren, burgemeesteren der stad Leyden

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijne landgenooten, bij gelegenheid der heugchelijke verjaaringe, van [...] den heere prince van Oranje.

Match: Partial (No exact match found)

Amsteldam |verlost, den 10 october, 1787. Gedenk-zang.

Match: Partial (No exact match found)

Batavische hartsgedachten, over den jaare MDCCXLVIII.

Match: Partial (No exact match found)

Beklagh, over den bedroefden toestant in de Nederlandtse Provintien.

Match: Partial (No exact match found)

Brevis enarratio, seu Descriptio hostilis expeditionis factæ in Velaviam,& Geldriam inferiorem.

Match: Partial (No exact match found)

Caille la boco, ofte Mvyl-bandt, over de zege van Schenckeschans.

Match: Partial (No exact match found)

Caille la boco, ofte Mvyl-bandt, over de zege van Schenckeschans.

Match: Partial (No exact match found)

Celsissimo Aravsionensi et Nassavio principi Gvlielmo V [...].

Match: Partial (No exact match found)

De eigenbaat.

Match: Partial (No exact match found)

De Hollandsche groet aen den prinsse van Oranien over de zeghe vanden iaere MDCXXIX.

Match: Partial (No exact match found)

De Hollandsche leeuw ontwaakt, by de verkiezinge van [...] Willem Karel Hendrik Friso [...] tot stadhouder.

Match: Partial (No exact match found)

De mode

Match: Partial (No exact match found)

Den gruwel der trouwloosheid, of Wraak-bazuin aan Nederland, ontwaakt in't verkiezen van [...] Wilhem Karel Henrik Frizo [...] tot stadhouder.

Match: Partial (No exact match found)

Den VIII maart MDCCXCI. Neerlandsch en Oranje's denk-dag. Lier-zang.

Match: Partial (No exact match found)

De orangeboomen contra, door Vry de Franck: aan Franck de Vry

Match: Partial (No exact match found)

De patriot. Lierzang

Match: Partial (No exact match found)

De patriot, lierzang

Match: Partial (No exact match found)

De tempel der vryheid, in drie zangen.

Match: Partial (No exact match found)