Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Amsterdam, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Theology (Christian doctrine)]' returned 34 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Alle redelijk geloof aan God en Jesus van den blaam van zotternij vrijgepleit; in een vriendelijken brief aan Jan van der Wijck.

Match: Partial (No exact match found)

Amos, ofte De siender Israëls, ontdeckende de ghelegentheyt van het gereformeert drouvich christen-wesen al de weerelt door.

Match: Partial (No exact match found)

Antwoorde op dry vraghen, dienende tot advijs in de huydendaechse swaricheden.

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan den heer Fredericus van Leenhof [...] over sijn uytgegeven boekje genaamt de Hemel op aarden.

Match: Partial (No exact match found)

Brief van Kees Weetgraag aan sr. Philaletes

Match: Partial (No exact match found)

Briev aan den heer Fredericus van Leenhof [...] wegens de Redenkundige aanmerkingen, en de opheldering van sijnen Hemel op aarde.

Match: Partial (No exact match found)

Briev aan den heer Fredericus van Leenhof [...] wegens de Rekenkundige aanmerkingen, en de opheldering van sijnen Hemel op aarde.

Match: Partial (No exact match found)

Briev aan den heer Fredericus van Leenhof [...] wegens sijn boek, genaamt De hemel op aarden.

Match: Partial (No exact match found)

De gronden en oorsaecken, van de ellende der Nederlanden ontdeckt.

Match: Partial (No exact match found)

Goede trouwe van Hermannus Witz: verdedigt tegen [...] Petrus Allinga.

Match: Partial (No exact match found)

Korte aanmerkingen over zeker naamloos lasterschrift, mitsgaders een [...] vertoog van de euangelische leer.

Match: Partial (No exact match found)

Korte en klare wederlegging van [...] Afgedwonge en scherpe verantwoordinge van Urias alias de Jager.

Match: Partial (No exact match found)

Lettre de feu mr. Barbeyrac a son successeur mr. Van der Marck. à Groningue

Match: Partial (No exact match found)

Redenen waarom op een naam-roovend geschrift van eenen onverstandigen Rotterdamsen yveraar, niet breedvoerig geantwoord word.

Match: Partial (No exact match found)

Remonstrantie aan de ed. mog. heeren Staaten van Friesland ingeleeverd op den 27 february, 1742.

Match: Partial (No exact match found)

Vermeerdering des tweden druks van het Kort berigt.

Match: Partial (No exact match found)

Vier brieven vervattende oordeelkundige aanmerkingen over de beoordeeling van den Belisarius verdeedigd, door [...] P. Hofstede.

Match: Partial (No exact match found)

Voorslach |van middelen dienende tot de vereenighinge vande seer ellendelijck ghescheurde kercken deser Vereenichde Nederlanden.

Match: Partial (No exact match found)