Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Amsterdam, Date: 1779]' returned 37 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aenspraek |aen zyne doorl. hoogheid Willem V. [...] zynde een vervolg op't vers, agter den tweden brief over de drostendiensten in Overyssel.

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan den onpartydigen raadgevenden Batavus, en onzydigen lezer

Match: Partial (No exact match found)

Brief van een heer te Utrecht, aan zynen vriend te Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Brieven van hunne excellenties [...] Jonathan Trumbull, en William Livingston [...] aan Johan Derk baron van der Capellen.

Match: Partial (No exact match found)

By gelegenheid der Engelsche zeerovery, en 't opbrengen der Nederlandsche schepen.

Match: Partial (No exact match found)

By gelegenheid der Engelsche zeerovery, en 't opbrengen der Nederlandsche schepen.

Match: Partial (No exact match found)

Den verlooren brief te rug gegeeven.

Match: Partial (No exact match found)

De oude Vries

Match: Partial (No exact match found)

Derde brief over de drostendiensten in Overyssel [...] aen een koopman te Amsterdam geschreven.

Match: Partial (No exact match found)

De vaderlandsche opmerksame nieuws-tyding leezer

Match: Partial (No exact match found)

Eenige weinige vragen door een oud regent aan zyne lands-genooten voorgestelt.

Match: Partial (No exact match found)

Klagte |van eenen zoon, over den toestand van zyn's[!] vaderhuis

Match: Partial (No exact match found)