Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Amsterdam, Date: 1782]' returned 54 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan God. Dichtstuk op den bededag in february 1782.

Match: Partial (No exact match found)

Aan hunne wel edele groot achtbaare heeren, burgemeesteren der stad Leyden

Match: Partial (No exact match found)

Alle oogen wagten op uw ô heeren, hoog-mogende heeren Staaten Generaal.

Match: Partial (No exact match found)

De herstelde fabrikant. : Tooneelspel

Match: Partial (No exact match found)

De inwooners van Amsteldam, aan de voeten van hunne nieuw verkoozene regenten.

Match: Partial (No exact match found)

De orangeboomen contra, door Vry de Franck: aan Franck de Vry

Match: Partial (No exact match found)

De politieke kruyer

Match: Partial (No exact match found)

De wanhopende verrader Witte. In zyne gevangenis

Match: Partial (No exact match found)