Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Amsterdam, Date: 1782]' returned 54 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan God. Dichtstuk op den bededag in february 1782.

Match: Partial (No exact match found)

Aan hunne wel edele groot achtbaare heeren, burgemeesteren der stad Leyden

Match: Partial (No exact match found)

Alle oogen wagten op uw ô heeren, hoog-mogende heeren Staaten Generaal.

Match: Partial (No exact match found)

De herstelde fabrikant. : Tooneelspel

Match: Partial (No exact match found)

De inwooners van Amsteldam, aan de voeten van hunne nieuw verkoozene regenten.

Match: Partial (No exact match found)

De orangeboomen contra, door Vry de Franck: aan Franck de Vry

Match: Partial (No exact match found)

De politieke kruyer

Match: Partial (No exact match found)

De wanhopende verrader Witte. In zyne gevangenis

Match: Partial (No exact match found)

Geschiedenis van het geschil tusschen Groot-Britannie en Amerika.

Match: Partial (No exact match found)

Kort doch egter nadrukkelyk vertoog wegens Nederlands voor- en tegenspoed

Match: Partial (No exact match found)

Lanterne magique of toverlantern

Match: Partial (No exact match found)

Naukeurige |lyst der Engelsche zeemagt, verbeterd tot january 1782

Match: Partial (No exact match found)

Nederland aan deszelfs zee-helden.

Match: Partial (No exact match found)

Neerlandsch volks-stem, haast uw [...]! Wy trillen om't gevaar daar de eendracht, de koophandel, en het lieve vaderland in is.

Match: Partial (No exact match found)

Onderzoek over de vryheid, van zyne gevoelens mede te deelen

Match: Partial (No exact match found)

Rondborstige en vinnige spoorslag voor de heeren Curtenius, Becol, Hubert, Van Herwerden, en verdere predikanten binnen Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Samenspraak tusschen een waar christen en een Engelsman

Match: Partial (No exact match found)

's Gravenhaage, in 't jaar 1782

Match: Partial (No exact match found)

Twee brieven aan den hooggeleerden heer Petrus Camper.

Match: Partial (No exact match found)