Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Amsterdam, Date: 1795, Language: Dutch]' returned 94 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

1795. Politiek belang-boek voor dit provisioneel tydperk.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Representanten van het Volk van Amsterdam ..

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen over het stadhouderschap

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijne medeburgers, bijzonder aan de leden der wijkvergaderingen

Match: Partial (No exact match found)

Aan myne vryheid, gelykheid, en broederschap beminnende Amstellaaren, by de staatsomwenteling van 1795.

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak, aan het Bataafsche volk; opgedragen aan de Amsteldamsche wykvergaderingen.

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak, gedaan in de societeit Felix Libertate, op den 11 maart 1795 [...] door den burger E. Schabracq

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak, gedaan in de societeit Felix Libertate, op den 11 maart 1795 [...] door den burger Salomon de Jonge Meijersz.

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak, gedaan in de societeit Felix Libertate, op den 18 februarij 1795, door den burger J.L. van Laar Mahuet

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak, gedaan in de societeit Felix Libertate, op den 18 februarij 1795, door den burger S. de Jong Meijers

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak, gedaan in de societeit Felix Libertate, op den 18 februarij 1795, door den doctor Lemon

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak, gedaan in de societeit Felix Libertate, op den 7 maart 1795 [...] door den burger H.L. Bromet

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak van den burger J.C. Hespe, in de club der burgers, de mosaische godsdienst toegedaan

Match: Partial (No exact match found)

Bataafsche nationaale voorlichter. Waarin beweezen word, dat een vrye [...] volksstem, moet rusten op vaste gronden.

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen en bezwaaren over den eed, zo als die door de Provisioneele Representanten van't volk van Holland [...] is bevolen.

Match: Partial (No exact match found)

Belangryke aanmerkingen en bedenkingen op het Project tot herstel van het finantie-wezen dezer Republicq.

Match: Partial (No exact match found)

Blaazende nieuws-post

Match: Partial (No exact match found)

Consideratien |over den eed, opgegeeven door de Provisioneele representanten des volks van Holland.

Match: Partial (No exact match found)

Dag-register van al het voorgevallene, met betrekking tot het request der Amsteldamsche burgery.

Match: Partial (No exact match found)

De rechten van den mensch beleedigd, of Adres aan het volk van Nederland,

Match: Partial (No exact match found)

De stem van vryheid, gelykheid, broederschap. Op de geboorten-dag van den verstorven [...] burgervader, Henrik Hooft, Danielsz.

Match: Partial (No exact match found)

De Zeeuwen gerechtvaardigd door een Hollander

Match: Partial (No exact match found)

Eenige |serieuse reflexien, zo voor jooden als christenen.

Match: Partial (No exact match found)

Geene heeren meer! Zalige egalité! Mede gebragt uit het paradys der vrye Franschen.

Match: Partial (No exact match found)

Gelykheid. |Vryheid. Broederschap

Match: Partial (No exact match found)