Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Delft]' returned 515 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan de heldhaftige artilleristen!

Match: Partial (No exact match found)

Aan Hare Majesteit de Koningin-Weduwe, in Maart 1849

Match: Partial (No exact match found)

Aan J. L. Nierstrasz, Junior, na de lezing van deszelfs gedicht aan Mr. Isaac da Costa

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijne landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak aan Engelant, over haare verlossing te weege gebragt door ... den ... Prince van Orangien ...

Match: Partial (No exact match found)

Aan Zijne K.H.H. den prins van Oranje, na den slag van den 18 junij 1815

Match: Partial (No exact match found)

Aan zyne doorluchtige hoogheid, Wilem[!] den Vyfden [...] wegens de party in den tegenwoordigen toestand van't gemeenebest te kiezen.

Match: Partial (No exact match found)

Aan zyne doorluchtige hoogheid Willem den Vyfden [...] wegens de party in den tegenwoordigen toestand van't gemeenebest te kiezen.

Match: Partial (No exact match found)

Accoort vande recht-sinnige leere der voorsienicheyt Gods.

Match: Partial (No exact match found)

Accoort vande recht-sinnige leere der voorsienicheyt Gods.

Match: Partial (No exact match found)

Adoni-Beseck of Lex talionis. Dat is Recht-veerdighe straffe Godes over den tyrannen.

Match: Partial (No exact match found)

Adres aan Zijne Majesteit den Koning, ingediend door directeur en docenten der Koninklijke Akademie te Delft

Match: Partial (No exact match found)