Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Deventer]' returned 191 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Academiae quae Traiecti ad Rhenum est natalis ducentesimus, mense junio MDCCCXXXVI

Match: Partial (No exact match found)

Ad Gulielmum Magnae Britanniae Franciae et Hiberniae regem [...] ut temperet doloribus acerrimis, conceptis ex acerbissimo funere Mariae.

Match: Partial (No exact match found)

Beginselen en vereischten eener wet op het armwezen

Match: Partial (No exact match found)

Beknopt dagverhaal van het gebeurde te Deventer, gedurende het beleg in 1813 en 1814

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan den redacteur van het Algemeen Nieuws- en Advertentieblad

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan een lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal over het Staats-examen en het hooger onderwijs

Match: Partial (No exact match found)

Dank van Nederland aan Zijne Majesteit den Koning in Maart 1848

Match: Partial (No exact match found)

De belofte van Jezus Christus aan Zijne kerk verheerlijkt in de wederkomst van paus Pius VII, te Rome

Match: Partial (No exact match found)

De beschouwing der natuur, eene troostbron bij alle, ook bij onze tegenwoordige staatkundige rampen

Match: Partial (No exact match found)

De doot van Josua, op het afsterven van [...] Willem den Derden [...] toegepast.

Match: Partial (No exact match found)

De drangredenen tot een levendig [...] vertrouwen op God, verhandeld [...] in eene leerrede, over 1 Petr. V. vs. 7.

Match: Partial (No exact match found)

De godsdienst zonder bygeloof, bevattende het geloof der dei

Match: Partial (No exact match found)

De nationale kleederdragt

Match: Partial (No exact match found)

De Nederlandsche Handelmaatschappij in Nederlandsch Oost-Indië

Match: Partial (No exact match found)

De negentigste Psalm

Match: Partial (No exact match found)

De nieuwe rigting van het onderwijs in Engeland

Match: Partial (No exact match found)

De taal en stijl van het eerste en tweede hoofdstuk der Grondwet van het 'Koningrijk der Nederlanden'

Match: Partial (No exact match found)

De vaderlands-liefde, in eene leerrede, over psalm 137:5,6.

Match: Partial (No exact match found)

Deventer in staat van beleg, 1813 en 1814

Match: Partial (No exact match found)

Deventers kunstroem, en Oranjes feestdag

Match: Partial (No exact match found)