Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Hague | Amsterdam]' returned 32 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Bedenkingen over het nut en de inrigting der schutterijen

Match: Partial (No exact match found)

Beschouwingen over den financielen toestand des vaderlands, in verband met de verworpene wet tot regeling der openbare schuld en de gewijzigde financiele voordragten

Match: Partial (No exact match found)

Commissariaat-generaal voor de liquidatien met de Fransche kroon

Match: Partial (No exact match found)

De belangen der inlandsche nyverheid met die des koophandels in overeenstemming gebragt, door de verheffing van Nederland tot een porto-franco

Match: Partial (No exact match found)

De Nederlandsche vlag

Match: Partial (No exact match found)