Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Leiden]' returned 1,313 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan de braeve burgerije der stad Amsteldam, bij het ontslag van mr. J.C. Hespe, uit zijne gevangenis.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de groote mogendheden, enz.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Hervormde Gemeente in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Aan den berugten heer Illiberius Chaucus. Den orateur cum sociis

Match: Partial (No exact match found)

Aan den heere mr. Jan Christiaan Hespe, in zyne gevangenis

Match: Partial (No exact match found)

Aan den heer W. G. B., de schrijver van 'Het gymnasium als stedelijke inrigting beoordeeld

Match: Partial (No exact match found)

Aan den wel-edelen gestrengen heer mr. P. J. Marcus [...] oud-schepen der stad Leyden bij deszelfs beëdiging als hoofd-schout.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Roomsch-Katholijken dezer dagen

Match: Partial (No exact match found)

Aanhangsel op het Ontwerp hoedanig der Bataven [...] gemeenebest-bestuur [...] dient ingerigt te zijn.

Match: Partial (No exact match found)

Aan het volk van Nederland, bij de zware overstroming, het departement Gelderland overgekomen, in 't begin van den jare 1809

Match: Partial (No exact match found)

Aan Leyden, op den twaalfden van loumaand

Match: Partial (No exact match found)