Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Middelburg]' returned 614 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aanspraak door den raadpensionaris mr. W.A. van Citters, gedaan ter vergadering van de [...] Staaten van Zeeland, den 25. april 1788

Match: Partial (No exact match found)

Aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Hendrik, bij Hoogstdeszelfs vertrek naar de Middellandsche zee, met het oorlogs-fregat De Rijn

Match: Partial (No exact match found)

Ad potentissimos ac serenissimos reges, principes, reliquosq́ue amplissimos christiani orbis ordines

Match: Partial (No exact match found)

Ad potentissimos ac serenissimos reges [...]. Seria de reip. christianæ statu eiusq́ue salute atque incolumitate conseruanda [...] commonefactio.

Match: Partial (No exact match found)

Afscheids-rede

Match: Partial (No exact match found)

Afscheidsrede, gehouden te Middelburg, 26 October 1851

Match: Partial (No exact match found)

Amsterdammer Middelbvrger

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord op sekere schandaleuse oft engerlicke pampieren, gestroyt in verscheyden plaetsen [...]. Gedaen by den Grave van Salisbury.

Match: Partial (No exact match found)

Apologie oft verantwoordinge vanden grave van Essex, teghen de ghene die hem jaloerselick ende ten onrechten schelden als beletter des vredes.

Match: Partial (No exact match found)

Apologie, tegens de algemeene, en onbepaelde vryheyd, voor de oude Hollandsche regeeringe.

Match: Partial (No exact match found)

Apologie wegen den advocaet Ægidius Mailliaert, aen [...] den heere prince van Oranjen.

Match: Partial (No exact match found)

Beantwoordinge des koninckx van Polen, aengaende de rechtveerdicheyt vande Sweetsche wapenen.

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen betreffende de door de regering voorgestelde grondwets-herziening

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen omtrent het ontwerp van wet tot opheffing van zes provinciale geregtshoven

Match: Partial (No exact match found)