Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Nijmegen]' returned 120 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Adviesen, door den Heer Minister van Oorlog gevraagd aan een 'oud' soldaat, over eenige punten, rakende 's lands verdedigings-stelsel

Match: Partial (No exact match found)

Advies over de bij het ontwerp van grondwetsherziening voorgestelde vrijheid van onderwijs

Match: Partial (No exact match found)

Aen de ed. mog. heeren Staten des furstendoms Gelre en graefschaps Zutphen.

Match: Partial (No exact match found)

Afgheworpen particuliere onderrichtinghe vanden Admirante aen den edelen ende dapperen Willem Rodewitz.

Match: Partial (No exact match found)

Algemeene nuttige toelichting en raadgeving betreffende de cholera

Match: Partial (No exact match found)