Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Rotterdam, Subject: History (Netherlands) - Period documents]' returned 130 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan de burgers en ingezeetenen van Rotterdam

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen aangaande de ontslagene regenten der stadt Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Articles demandez par le gouverneur &la garnison de Breda

Match: Partial (No exact match found)

Bescheiden ophelderingen, over een request, geplaatst in de Haagsche Courant no. 3, van den 18den julij 1795.

Match: Partial (No exact match found)

Bewys |vande vryheyt ende independentie der vrije Oldampten

Match: Partial (No exact match found)

Brief van den heer W. van Hogendorp aen een vriend tot Rotterdam

Match: Partial (No exact match found)

Christelijcke aenleydinghe tot vrede ende onderlinge verdraechsaemheyt over de huydensdaechsche verschillen.

Match: Partial (No exact match found)

Copie van een nadere remonstrantie aen de [...] Staten van Holland en West-Vriesland.

Match: Partial (No exact match found)

Copie van een nadere remonstrantie aen de [...] Staten van Holland en West-Vriesland.

Match: Partial (No exact match found)

Copie van een nadere remonstrantie aen de [...] Staten van Holland en West-Vriesland.

Match: Partial (No exact match found)

Copie van een remonstrantie [...] aen de [...] Staten van Hollandt en VVestvrieslandt.

Match: Partial (No exact match found)

De aristocraat en de burger.

Match: Partial (No exact match found)

De taal van Hollands souverain, of De vaderlandsche bededag.

Match: Partial (No exact match found)

De waere iever der jesuiten in de Verenigde Nederlanden ontmaskert, en aen des selfs regenten ten toon gesteld.

Match: Partial (No exact match found)

Echt en omstandig bericht, wegens [...] de toegezondene drie brieven van Dordregt, aan W. van Helden

Match: Partial (No exact match found)

Echt en omstandig bericht, wegens [...] de toegezondene drie brieven van Dordregt, aan W. van Helden

Match: Partial (No exact match found)

Echt verhaal van het plechtig oprechten van een oranjeboom, in de stad Leerdam.

Match: Partial (No exact match found)

Eenvoudig berigt, betreffende 'tgeen onlangs P: Hofstede [...] wedervaren is te Utrecht. Door hem zelven opgesteld

Match: Partial (No exact match found)

Grondigh bericht, nopende den interest van desen staet, vermidts de doodt van sijn hoogheyt, met het noodtsaeckelijcke redres van dien.

Match: Partial (No exact match found)

Heylzamen raad tot christelyke vrede.

Match: Partial (No exact match found)

Hulde aan de waarheid, opgedraagen aan [...] Dingeman Wouter Smits predikant te Rotterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Hydra of monster-dier, dat tzedert den iare 1650. in de Vereenighde Nederlanden gewoedt heeft.

Match: Partial (No exact match found)

Korte afschetzing der ysselykheden, welke van de spinozistische vrygeesten uitdrukkelyk worden geleert.

Match: Partial (No exact match found)

Kort en oprecht verhael van het danssen, kussen, en omhelsen van m.r Jean de Labadie.

Match: Partial (No exact match found)

La fin generalle de l'Espagnol, qv'est l'erection d'vne cincqviesme pretendve monarchie.

Match: Partial (No exact match found)

Missive van Petrus Hofsteede [...] aan [...] Pieter Joosting [...] ouderling en koussenverkoper

Match: Partial (No exact match found)

Ode sæcularis. M.D.C.C. ad Cornelium Bonium.

Match: Partial (No exact match found)

Protest des autheurs vanden Christalijnen bril, tegens den gepretendeerden polijst-steen.

Match: Partial (No exact match found)

Reponse au factum du sieur Vincent Lambert.

Match: Partial (No exact match found)

Request, aen de edele groot mogende heere Staten van Hollandt en West-Vrieslandt.

Match: Partial (No exact match found)

Request en relaas, van Jan Plaat [...] ter verdediging tegen [...] Willem van Helden

Match: Partial (No exact match found)

Schets der Fransche maandag.

Match: Partial (No exact match found)