Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Rotterdam]' returned 1,570 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

24 Augustus 1833

Match: Partial (No exact match found)

24 Augustus 1833

Match: Partial (No exact match found)

Aan alle bedienaren van het Heilig Evangelie bij de Hervormde Kerk in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Aan Chassé en zijn krijgsmakkers, bij hun terugkomst in 't vaderland

Match: Partial (No exact match found)

Aan de burgers en ingezeetenen van Rotterdam

Match: Partial (No exact match found)

Aan de helden studenten

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Hollanders. Gedicht

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Nederlanders

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Nederlanders

Match: Partial (No exact match found)

Aan den generaal Chassé

Match: Partial (No exact match found)

Aan de nijdt

Match: Partial (No exact match found)

Aandenken van den 28 october 1830, voor de ingezetenen der stad Delfshaven

Match: Partial (No exact match found)

Aan de uittrekkende Rotterdamsche schutterij

Match: Partial (No exact match found)

Aan de vorsten van Europa

Match: Partial (No exact match found)

Aan de vorsten van Europa : dichtstuk

Match: Partial (No exact match found)

Aan het kasteel van Antwerpen

Match: Partial (No exact match found)

Aan het leger

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen aangaande de ontslagene regenten der stadt Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen, op de ongegronde scheur-klaghten van L. Klinkhamer en P. Smout.

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen over het verhaal van het eerste begin en opkomen der Rynsburgers.

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen over het verhaal van het eerste begin en opkomen der Rynsburgers.

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijne broeders in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Aan Mr. Isaac da Costa

Match: Partial (No exact match found)

Aan Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Aan Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Aan Nederland en Van Speyk

Match: Partial (No exact match found)

Aan Nederlands rustverstoorders

Match: Partial (No exact match found)

Aan Rotterdams hervormde gemeente, ter gelegenheid der manmoedige aangording van [...] J. Scharp; tot den stryd tegen de nieuwe Duitsche hervorming.

Match: Partial (No exact match found)

Aansporing tot moed en volharding

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak aan de gemeente van Rotterdam, ter voorbereidinge tot het avond-gebed. Op den 23 september 1787.

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak van Hare koninklyke hoogheid mevrouwe de princesse van Oranje en Nassau, met eene voorzichtige en wyze raadgeving aan het volk van Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Aan vader Scharp, na den afloop van zijn laatste h. dienstwerk

Match: Partial (No exact match found)

Aan Zijne Koninklijke Hoogheid

Match: Partial (No exact match found)

Aan Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, op hoogst deszelfs 60sten verjaardag, (24 augustus 1832)

Match: Partial (No exact match found)

Aärons dood

Match: Partial (No exact match found)

à Chassé

Match: Partial (No exact match found)

Ad B****, de nuperis Angliæ motibus epistola.

Match: Partial (No exact match found)

Adres aan alle afgescheidene en niet afgescheidene leeraren en gemeenten in het Gereformeerde Kerkgenootschap in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Adres aan de Hoog Eerwaardige Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk aangeboden

Match: Partial (No exact match found)

Ad ... virum, D. Marinum Westerwijck, cum in urbe patria consul renunciaretur, VIII. Calend. Junij. cIɔ Iɔ Lxiii

Match: Partial (No exact match found)

Aenhanghsel van der kercken-dienarē remonstranten Naerder bericht.

Match: Partial (No exact match found)

Aenwysinghe vande onbehoorlicke wyse van doen, die M. Adrianvs Smovtivs ghepleecht heeft in syn boeck [...] Eendracht &c.

Match: Partial (No exact match found)

Albertus Everts

Match: Partial (No exact match found)

Algemeene rouw-klagt in de straaten van Rotterdam over den zeer eerwaarden [...] Wilhelmus à Brakel.

Match: Partial (No exact match found)

Aloë, bloejende in de Akademy te Leiden, M DC XCVIII.

Match: Partial (No exact match found)

Antikritiek op de recensiën van dr. Schotsmans Eerzuil, ter nagedachtenis van de nationale synode van Dordrecht

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord aan den Heer C. Broere, R.C. priester en hoogleeraar aan het seminarie te Warmond

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord op elf vrágen, die door zéker persoon aan Benjamin Furly, in de Nederduytse tále, zijn toegesonden.

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord op elf vrágen, die door zéker persoon aan Benjamin Furly, in de Nederduytse tále, zijn toegesonden.

Match: Partial (No exact match found)

Antwoordt |op een missive, genaemt den oprechten falsaris.

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord van B. Fremery, aen den heer R. Voute; op deszelfs zoogenaemd Antwoord

Match: Partial (No exact match found)