Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Schiedam]' returned 66 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan Do. Jan Kortenhoef Smith

Match: Partial (No exact match found)

Aanhangsel op het werkje, getyteld: Het twee en driemaal halleluja

Match: Partial (No exact match found)

Aan zijne alderdoorlugtigste majesteyt Willem de derde [...] word desen welkomzang [...] opgedragen.

Match: Partial (No exact match found)

Bij den algemeenen Dankdag in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Brief uit Wenterswyk, aan een vriend te Groningen, bevattende verscheidene byzonderheden rakende de provintie van Gelderland.

Match: Partial (No exact match found)