Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Schiedam]' returned 66 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan Do. Jan Kortenhoef Smith

Match: Partial (No exact match found)

Aanhangsel op het werkje, getyteld: Het twee en driemaal halleluja

Match: Partial (No exact match found)

Aan zijne alderdoorlugtigste majesteyt Willem de derde [...] word desen welkomzang [...] opgedragen.

Match: Partial (No exact match found)

Bij den algemeenen Dankdag in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Brief uit Wenterswyk, aan een vriend te Groningen, bevattende verscheidene byzonderheden rakende de provintie van Gelderland.

Match: Partial (No exact match found)

Brieven aende hoogh-mogende H. Staten Generael, vande heeren admiralen De Ruyter, Tromp, en Meppel, waer uyt gesien kan werden hoe datter in den lesten slagh van 4 augusti 1666. met d'Engelsche gevochten is

Match: Partial (No exact match found)

De blik op het verledene, een rustpunt voor het tegenwoordige

Match: Partial (No exact match found)