Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Utrecht, Date: 1836]' returned 14 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan de Utrechtsche hoogeschool bij de nadering van haar tweede eeuwfeest

Match: Partial (No exact match found)

Bij het graf van den Weleerwaarden Zeer gel. Heer O. C. Wolterbeek

Match: Partial (No exact match found)

Bij het tweede eeuwfeest der Hoogeschool te Utrecht, gevierd in Junij 1836

Match: Partial (No exact match found)

Eeuwzang op het tweehonderdjarig bestaan der Utrechtsche Hoogeschool

Match: Partial (No exact match found)

Eeuwzang op het tweehonderdjarig bestaan der Utrechtsche Hoogeschool

Match: Partial (No exact match found)

Kort verslag van het zoo gerucht makend gedrag des afgezetten predikants H. P. Scholte in de Hervormde gemeenten Doeveren, Genderen en Gansoijen

Match: Partial (No exact match found)

Op het tweede eeuwfeest van Utrechts Hoogeschool

Match: Partial (No exact match found)