Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Zwolle]' returned 125 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aanmerkingen omtrent de kadastrale operatiën en het reclameren daartegen

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen op de Bedenkingen over de koren wetten van den heere J. Ackersdijck

Match: Partial (No exact match found)

Aan mevrouw H. W. Bähler, geboren Despar, in antwoord op haar dichtstuk: De groote straatweg

Match: Partial (No exact match found)

Aan Napoléon, op zijne verraderlijke landing in Frankrijk

Match: Partial (No exact match found)

Aanprijzing der edele deugd, de vaderlandsliefde in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak aan de vryheidsminnaars, over het gedicht van Antiparrhasius

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen omtrent het ontwerp van wet ter opheffing van zes provinciale geregtshoven

Match: Partial (No exact match found)

Belli detestatio. Ofte Oorlogs vervloeckinge.

Match: Partial (No exact match found)

Beschouwingen bij de overstrooming op den 4den en 5den februarij 1825, en troostrede aan de noodlijdenden

Match: Partial (No exact match found)