Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1623]' returned 127 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Alsoo by den hove van Hollant ...

Match: Partial (No exact match found)

Consilivm Gregorio XV. Pontifici Maximo.

Match: Partial (No exact match found)

Copie vant Klaer vertoogh.

Match: Partial (No exact match found)

Copie vant Klaer vertoogh.

Match: Partial (No exact match found)

Copie vant Klaer vertoogh.

Match: Partial (No exact match found)

Copie vant Klaer vertoogh.

Match: Partial (No exact match found)

Copye, |van een missive gheschreven van een remonstrantsch predicant aen zynen vriendt, nopende de schriften Henrici Slatii

Match: Partial (No exact match found)

De alder-ghedenckwaerdichste oorlooghs-memorien, van het groot vvonder-iaer anno 1622.

Match: Partial (No exact match found)

De leere der synoden van Dordrecht ende Alez ghestelt op de proeve van de practijcque.

Match: Partial (No exact match found)

Den Italiaenschen vvaerseggher, dat is een wonderlijcke prognosticatie, op het iaer onses Heeren 1623.

Match: Partial (No exact match found)

Dissertatio de cavsis nvper motæ Bohemiæ.

Match: Partial (No exact match found)

Een prophetie ofte voorsegginghe ghemaeckt opte nieuwe fortificatie van Heydelbergh anno 1621 den 24. april.

Match: Partial (No exact match found)

Een schoone Prophecye, Van de Groote weder-oprichtijinghe des Weireldts

Match: Partial (No exact match found)

Een schoone prophecye, van de groote weder-oprichtynghe des weireldts.

Match: Partial (No exact match found)

Gvlden tractaet van de avthoriteyt [...] ofte geloofwaerdicheydt der Heyliger Schrifture.

Match: Partial (No exact match found)

Het is soo't is, maer niet soo't hoort

Match: Partial (No exact match found)

Ivstitie over enige Arminiaensche verraders, geschiet in s'Gravenhaech

Match: Partial (No exact match found)

Korte aen-merckinghe op het ootmoedigh vertooch ende versoeck der remonstrantsche predikanten.

Match: Partial (No exact match found)

La Doctevr François

Match: Partial (No exact match found)

La France mourante, dialogve

Match: Partial (No exact match found)

La reformation de ce Royaume

Match: Partial (No exact match found)

Le Voyage de Fontainebleav, Faict par Monsieur Bautru et Desmarets

Match: Partial (No exact match found)

Nieuwe historie van den ovden mensche.

Match: Partial (No exact match found)

Nieuwe historie van den ovden mensche.

Match: Partial (No exact match found)

Notæ seu stricturæ politicæ ad Ivsti Lipsii Epistolam.

Match: Partial (No exact match found)

Ootmoedigh vertoogh ende versoeck der uytgheseyde remonstrantsche predicanten, aan de [...] Staten Generaal.

Match: Partial (No exact match found)

Piis manibus primorum regni Bohemiae, a Ferdinando II. 1621 barbaro ... supplicio affectorum, sacrum, positum

Match: Partial (No exact match found)

Placcaet vande Ed. Mog. Heeren Staten 'sLandts van Utrecht

Match: Partial (No exact match found)

Placcaet vande Ed. Mo. Heeren Staten 'sLandts van Utrecht

Match: Partial (No exact match found)

Publicatie. Alsoo by den hove van Hollandt ...

Match: Partial (No exact match found)

Pvblicatie. Alsoo by den hove van Hollant ...

Match: Partial (No exact match found)

Record details will be added later

Match: Partial (No exact match found)

Redenen van Marcvs Antonivs de Dominis. Aerts-bisschp van Spalaten, ghegheuen over zijn wedercompste wt Enghelandt naer de H. Roomsche Kercke

Match: Partial (No exact match found)

Request van mr. Hvgo de Groot [...]. Aen syne conincklijcke majesteyt van Franckrijck.

Match: Partial (No exact match found)