Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1648]' returned 257 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Advys |op de Memorie van de heere resident van Vranckryck

Match: Partial (No exact match found)

Advys op de presentatie van Portugael.

Match: Partial (No exact match found)

Advys op de presentatie van Portvgael.

Match: Partial (No exact match found)

Antwoordt op de verdediginghe van Adriaen Heereboord.

Match: Partial (No exact match found)

Antwoort |op des drvckers belydenisse

Match: Partial (No exact match found)

Antwoort |van den leser aen den drucker

Match: Partial (No exact match found)

Artyckelen |vande Fransche protectie over de stadt Luyck

Match: Partial (No exact match found)

Beschrijvingh van de zes middelste vertooningen: die, door last der E.E. heeren burgermeesteren, t'Amsterdam vertoont zijn.

Match: Partial (No exact match found)

Beschrijvingh van de zes middelste vertooningen: die, door last der E.E. heeren burgermeesteren, t'Amsterdam vertoont zijn.

Match: Partial (No exact match found)

Brandt |in Brasilien

Match: Partial (No exact match found)

Brief van Adrianvs Heereboord, ghesonden aen sijn vrouw Iohanna de la Covr

Match: Partial (No exact match found)

Consideratien |van een vreemdeling, gelaten aen de Staten van Hollandt

Match: Partial (No exact match found)

Consideratien |van een vreemdelingh, ghelaten aen de Staten van Hollandt

Match: Partial (No exact match found)

Consideratien |van een vreemdelingh, ghelaten aen de Staten van Hollandt

Match: Partial (No exact match found)

Copie d'vne lettre de monsieur le comte de Servient [...] êcrite a mrs. les ambassadrs. des Provinces unies, le 14 jour de may 1648

Match: Partial (No exact match found)

Copie d'vne lettre de monsieur le comte de Servient [...] escrite à messieurs les ambassadevrs [...] de messievrs les Estats Generaux. [...] a Mvnster le XV.[!] may 1648

Match: Partial (No exact match found)

Copye, van eenen brief van mijn heere den grave van Servient

Match: Partial (No exact match found)

De nieuwe vertooningen, die op de schouburgh [...] sullen vertoont worden.

Match: Partial (No exact match found)

Des druckers |belydenisse

Match: Partial (No exact match found)

Discours in ghevolgh vande vrede

Match: Partial (No exact match found)

Een volle relatie van de grote victorie verkregen door de forces van het Parlament [...] tegens het gheheele leger van de Schotten.

Match: Partial (No exact match found)

Extract, uyt een brief gedateert van Constantinopolen den 22. augusty 1648

Match: Partial (No exact match found)

Factum ofte gherechticheyt, van de huysvrouwe van Adriaen Heereboord.

Match: Partial (No exact match found)

Fama bonvm, sive tvba prodroma pacis Hispano-Batavæ ...

Match: Partial (No exact match found)

Geluckwenschingh over den eeuwigen vrede, geslooten binnen Munster in Westphalen op den 30. ianuarij 1648.

Match: Partial (No exact match found)

Generale prognosticatie van het jaer 1572, tot desen tegenwoordidigen[!] jare toe.

Match: Partial (No exact match found)

Godvruchtige, ende laetste redenen vanden [...] heere Frederick Hendrick, prince van Orangien.

Match: Partial (No exact match found)

Goede tijdinge van Munster

Match: Partial (No exact match found)

Graf-dicht op den ongesiene Isaak Hereboord

Match: Partial (No exact match found)

Harangue, of propositie gedaen door monsieur de la Thuillerie [...] den 17. meert 1648. in de vergaderinge van de [...] Staten Generael

Match: Partial (No exact match found)

Het hoofsche |piqvet van Pariis

Match: Partial (No exact match found)

Hollants vree-tonneel of Bly-eynt speel [...]. Gherijmt over den beslooten vreed tot Munster.

Match: Partial (No exact match found)

IlSincero

Match: Partial (No exact match found)

[Italiaanse courant]

Match: Partial (No exact match found)