Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1651]' returned 190 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

ALsoo de ... Heeren Staten Generael ...

Match: Partial (No exact match found)

Alsoo inden beginne vanden jare 1650 ...

Match: Partial (No exact match found)

Amsterdams nievwe-iaer, ofte Gheluck-wenschinghe van eenen landt-man tot Taemen, aen sijnen landt-heer tot Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Anvanck vande Groote Vergaderinge der Vereenichde Nederlanden.

Match: Partial (No exact match found)

Auff das Anderte zu ... Maeyntz gedruckte ... Schreiben an die Theologen ... unvorgreiffliches Antwort-schreiben

Match: Partial (No exact match found)

By het tegenwoordige Parlement ...

Match: Partial (No exact match found)

Concerning the gouverment of the present Parlament of England

Match: Partial (No exact match found)

Confessio fidei christianæ.

Match: Partial (No exact match found)

Danck-predicatie, uyt den CXXII. psalm.

Match: Partial (No exact match found)

Danck-predicatie. Wt den CXXII. psalm.

Match: Partial (No exact match found)

Declaratie van den heer Willobe [...] gouverneur van Barbados.

Match: Partial (No exact match found)

De laetste reden van den heere grave van Derby op het schavoth. Onthalst te Bolton, in't graefschap van Lancaster, den 25. october 1651

Match: Partial (No exact match found)

DE Raden van Hollandt ...

Match: Partial (No exact match found)

De ridderschap, edelen ende steden van Hollandt ende West-Vrieslandt ...

Match: Partial (No exact match found)

De Staeten Generael ...

Match: Partial (No exact match found)

Discours, fait par monsievr de Sousa de Macedo, ambassadeur du serenissime roy de Portugal, prez messieurs les Estats Generaux [...] le 6. mars 1651.

Match: Partial (No exact match found)

Een acte, tot vermeerderinge van de shepen[!], ende encourageringe van de navigatie van dese natie.

Match: Partial (No exact match found)

Extract uyttet jvstitie-boeck der stadt Amstelredam.

Match: Partial (No exact match found)

Funus Batavum, sive In exequias [...] Guiljelmi, Arausiæ D.G. principis [...] lessus.

Match: Partial (No exact match found)

Grondigh bericht, nopende den interest van desen staet, vermidts de doodt van sijn hoogheyt, met het noodtsaeckelijcke redres van dien.

Match: Partial (No exact match found)

Hollands dankbaarheyd; op den dank-dagh, den 13en van herfstmaand, 1651.

Match: Partial (No exact match found)

La mazarinade

Match: Partial (No exact match found)

Lecker banquet ofte een vrolijck nieuwe-jaers gheschenck tot een vrede wensch.

Match: Partial (No exact match found)

Leo Hispanvs Fvgatvs Galli cantu ...

Match: Partial (No exact match found)

Lettre du Cardinal Mazarin, a la Reine Regente de France (gedagt. 25 Febr.)

Match: Partial (No exact match found)