Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1660]' returned 292 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Advys, ofte bericht, over het gebruyk van goederen diemen geestelijke noemt.

Match: Partial (No exact match found)

A monsievr le comte de Nogent.

Match: Partial (No exact match found)

Amsterdamsche |buuren-kout over den handel der predikanten van Utrecht.

Match: Partial (No exact match found)

Anglia resipiscens, restituto divinitus Carolo II. Angliæ [...] rege.

Match: Partial (No exact match found)

Batrachomyomachia. Ofte Nederlantsche oorlogen, uyt-gebeeldt door den seltsamen strijdt der kickvorssen en muysen.

Match: Partial (No exact match found)

Bedroeft schryvens ende klagens uyt Munster, wegens d'heeren Statische mediatores.

Match: Partial (No exact match found)

Bijde Niuwe Tüdinge van Denemarcken

Match: Partial (No exact match found)

Brief aen den heere Adriaen Veth.

Match: Partial (No exact match found)

Brief aen den heere Adriaen Veth.

Match: Partial (No exact match found)

Brief der edel-luyden van Devonshire aen sijn excellentie generael Monck

Match: Partial (No exact match found)

Brief geschreven uyt Amsterdam, aen een vriend tot Utrecht

Match: Partial (No exact match found)

Brief geschreven uyt Amsterdam, aen een vrient tot Utrecht

Match: Partial (No exact match found)

Brief van den tegenwoordigen koningh van Sweden, aen de H. Staten Generael

Match: Partial (No exact match found)

Continuatie van klaghte van den ambassadeur van Vranckryck.

Match: Partial (No exact match found)

De caracter van Carel de Tweede, koning van Groot-Brittannien.

Match: Partial (No exact match found)

De Mot in 't Vossevel.

Match: Partial (No exact match found)

Den stichtelijken |hekel voor de Stichtse predicanten

Match: Partial (No exact match found)

Der Heeren en Gods majesteit geschonden, door de predikanten tot Utrecht

Match: Partial (No exact match found)