Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1663]' returned 167 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Ad ... virum, D. Marinum Westerwijck, cum in urbe patria consul renunciaretur, VIII. Calend. Junij. cIɔ Iɔ Lxiii

Match: Partial (No exact match found)

Aen Abraham Heydanis[!], en Abraham Jacobs, predikers in Leyden.

Match: Partial (No exact match found)

Aengemerckte |voorvallen op de vredens articulen met Portugael

Match: Partial (No exact match found)

Aen Iohannis Horenbeeck, prediker in Leyden. En aen alle inwoonders der aerden.

Match: Partial (No exact match found)

Apologie ofte verantwoordiginge van den ondienst der stadthouderlyke regeeringe.

Match: Partial (No exact match found)

Biblia sive Verbum Diaboli ad suos apostolos in mundo. Dat is De onheylige schrift en sendt-brief Lucifers.

Match: Partial (No exact match found)

Commedia vætus. 1. ende 2de deel.

Match: Partial (No exact match found)

Comparativo Cardinalum Richelii et Mazarini

Match: Partial (No exact match found)

Considerations |d'importance touchant la guerre du Turc.

Match: Partial (No exact match found)

De gulde |legenden van de stadthouders in Hollandt ende West-Vrieslandt

Match: Partial (No exact match found)

Den Amsterdamschen belachelijcken geometrischen bril-maker Cornelis van Leeuwen.

Match: Partial (No exact match found)

Den herstelden prins tot stadt-houder ende capiteyn generaal vande Vereenighde Nederlanden.

Match: Partial (No exact match found)

Den onvervalschte Nederlandsche waersegger, dat is een oprechte pronosticatie op't iaer 1663.

Match: Partial (No exact match found)

Den Oprechten Stadthouder in Hollant,

Match: Partial (No exact match found)

Den Schotschen |duyvel, betabbert in den Verresenen Barnevelt

Match: Partial (No exact match found)

Den Schotschen |duyvel, betabbert in den Verresenen Barnevelt

Match: Partial (No exact match found)

Den ver-resenen |Barnevelt, betabbert met alle sijne politycke maximen

Match: Partial (No exact match found)

Den ver-resenen |Barnevelt, betabbert met alle sijne politycke maximen

Match: Partial (No exact match found)

Den ver-resenen |Barnevelt, betabbert met alle sijne politycke maximen

Match: Partial (No exact match found)

De oorsaeck des Turcksen oorloghs.

Match: Partial (No exact match found)

Eclipsis, geschooten voor 't gezicht van de verdwaalde astrologus. Anno 1663. den 13. April

Match: Partial (No exact match found)

Godts ooge over sijn Israël. Ofte Eene passagie van Bileam uyt Num. 23. 21.

Match: Partial (No exact match found)

Het testament van den seer doorluchtigen en hooguitstekenden heer, mijn heer de cardinael Jul. Mazarini.

Match: Partial (No exact match found)

Het testament van den seer doorluchtigen en hooguitstekenden heer mijn heer de cardinael Jul. Mazarini.

Match: Partial (No exact match found)

Hollandse vrijheid verdadigt tegen de usurpatie der stadhouders.

Match: Partial (No exact match found)

Kort verhael van't veroveren van de stercke stadt Cochin

Match: Partial (No exact match found)

Krancken-troost voor Israel in Holland.

Match: Partial (No exact match found)

Lammerenkrijgh: |anders, Mennonisten kercken-twist

Match: Partial (No exact match found)