Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1665]' returned 286 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan alle matroosen

Match: Partial (No exact match found)

Almanach der griets-luyden van de Seven-wolden in Frieslandt

Match: Partial (No exact match found)

Ampliatie van placaet. De Staten Generael enz

Match: Partial (No exact match found)

Antwerps gedicht. Der Munsterschen Trommel-slagh, Op den Hollandschen Toon

Match: Partial (No exact match found)

Antwoort op de soo genaemde Vrede-basuyn, van Jakob Pietersz. vande Coog

Match: Partial (No exact match found)

Antwoort op de soo genaemde vrede-basuyn, van Jakob Pietersz. vande Coog./ (By Pieter Apostool)

Match: Partial (No exact match found)

Apologia of verantwoordinge van Ferdinandus Gruiward [...]. Voor't recht en d'eere van sijn huisvrouw.

Match: Partial (No exact match found)

Arrest |du roy de France, sur les navires de Hollande.

Match: Partial (No exact match found)

Averechts vrevght-iaar der beelt-stormers

Match: Partial (No exact match found)

Begraeffenis en testament vande vrede

Match: Partial (No exact match found)

Brief van de heer vice-admirael de Ruyter, aen de ho: mog. heeren Staten Generael

Match: Partial (No exact match found)

Brief Van den Heer Lt. Admirael den Baron van Wassenaer, Gheschreven op het Schip de Eendracht, den tweeden Juny 1665

Match: Partial (No exact match found)

Cometologia sive De cometis disquisitio philosophica.

Match: Partial (No exact match found)

Copie van een brief, van den 19. Zugusti 1665. uyt Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Copye-Brief van den Bisschop van Munster, Aen de Ho: Mog: Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

Copye-Brief, van den Bisschop van Munster, Aen de Ho.Mo. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

Copye-Brief, van den bisschop van Munster, Aen de Hoog. Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

Copye-Brief van den Bisschop van Munster, Aen de Hoog Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

Copye ofte brief van den bisschop van Munster, aen de ho: mog: heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden. Van date den 14 september, 1665.

Match: Partial (No exact match found)

De ambiguo belli eventu: inter Britannium &Belgam.

Match: Partial (No exact match found)

De bedroogen brootsack aen de troetelsiecke Inayso

Match: Partial (No exact match found)

Declaratie van den koning van Engelandt. Van den 4. Martii

Match: Partial (No exact match found)

De Leeuw en Weerwolf, Of Munsters Onbescheyt

Match: Partial (No exact match found)

De Munstersche Moezel-man, Of op-tocht der Pape-kinderen

Match: Partial (No exact match found)

Den geslingerden |Jan Tamboer over sijn Munsterschen trommel-slagh

Match: Partial (No exact match found)

Den Hollanschen |Nabuchodonosor

Match: Partial (No exact match found)

Derde deel vervolgh-troef grooten troef, tusschen Engelandt en Hollandt

Match: Partial (No exact match found)

Derde deel vervolgh-troef grooten troef, tusschen Engelandt en Hollandt

Match: Partial (No exact match found)

De wakende leeuw

Match: Partial (No exact match found)

Eenige seer aenmerckelijcke ende wonderlijcke voorseggingen van het gene geopenbaert, en vertoont is aen Nicolaes Renselaer.

Match: Partial (No exact match found)