Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1673]' returned 429 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan de verkopers, en stoel-geesselaers van Utrecht

Match: Partial (No exact match found)

Ad Gallum Trepidantem, Epigramma

Match: Partial (No exact match found)

Advys over het Over-yssels adelyck accoordt, ingegaen met den heere furst van Munster.

Match: Partial (No exact match found)

Aenmerckingen op de Aenspraeck van de commandeur van Gremonville, in de Raedt van State van sijn keyserlycke majesteyt te Wenen gedaen.

Match: Partial (No exact match found)

Aenmerckingen op de Aenspraeck van de commandeur van Gremonville in de Raedt van State van syn keyserlycke majesteyt te Wenen gedaen.

Match: Partial (No exact match found)

Aenmerckingen over de Vereenigde Nederlandtsche Provintien.

Match: Partial (No exact match found)

Aenmerckingen over de Vereenighde Nederlandtsche Provintien.

Match: Partial (No exact match found)

A further iustification of the present war against the United Netherlands. Illustrated with several sculptures.

Match: Partial (No exact match found)

Apologia van Joan Strockel I.V.D. secretaris der stadt Deventer, op den Gevluchten uyl

Match: Partial (No exact match found)

Appel de l'Angleterre touchant la secrete cabale ou Assemblée a Withael.

Match: Partial (No exact match found)

Appendix van Engelands apél en beroep, aan de communs.

Match: Partial (No exact match found)

Arrest notable contre les banqvovtiers, complices, fauteurs et adherens.

Match: Partial (No exact match found)

Artykelen door de Fransche geestelijckheyt voorgestelt, ...

Match: Partial (No exact match found)

Bodegraven en Swammerdam in brandt.

Match: Partial (No exact match found)

Brevis discvrsvs, de revolutionibus hujus anni, ac nominatim de foeliciter soluto Groningæ obsidio [...].

Match: Partial (No exact match found)

Brief van Jan Fraser, Engels brantstichter, die op den 18. Februarij, 1673 tot Amsterdam levendigh gerabraakt is

Match: Partial (No exact match found)

Coeverden herwonnen; arte et marte

Match: Partial (No exact match found)

Conclave legatorum Gallicorum &Belgicorum, Coloniæ congregatorum, in negotio pacis Belgicæ.

Match: Partial (No exact match found)

Considerations politiques au sujet de la guerre presente entre la France &la Holande.

Match: Partial (No exact match found)

Copia van een brief van Sijn Hoogheyt den ... Prince van Orangien, aen den heer luytenant admirael de Ruyter (22 Mei 1673)

Match: Partial (No exact match found)

Copie d'vne lettre escrite au Roy de la Grande Bretange

Match: Partial (No exact match found)

Copie, Uyt de Missive, geschreven door den ...

Match: Partial (No exact match found)

Copie van eene missive geschreven uyt oostende den negentienden Junij 1673

Match: Partial (No exact match found)

Copye: WIllem Hendrick ... Prince van Orange ...

Match: Partial (No exact match found)

Debatten van 't Parlament Op d'Aenspraeck van sijn Majesteyt

Match: Partial (No exact match found)

De belegeringe van Naerden

Match: Partial (No exact match found)

De doodelijke na-smaek van de Franse brandewijn, en de levende voor-smaek van 't Orangie-water

Match: Partial (No exact match found)

De fabel uyt Æsopus, van de vorschen met haren koning

Match: Partial (No exact match found)

De fabel uyt Æsopus, van de vorschen met haren koning

Match: Partial (No exact match found)

Defensio justa &necessaria. Quæ est epistola apologetica ad [...] Samuelem Maresium.

Match: Partial (No exact match found)

De gods-dienst der Hollanders, vertoont in verscheide brieven,

Match: Partial (No exact match found)

De gods-dienst der Hollanders, vertoont in verscheide brieven.

Match: Partial (No exact match found)

Den aenslagh |op Munster ontdeckt.

Match: Partial (No exact match found)

Den grooten valschen verkeerder

Match: Partial (No exact match found)